eller
Ikke registrert?

Hvem ønsker du å handle for idag?

0 0,-

Duftlys Basil Flower

95,-
Høyde 9 cm

Nydelig duftlys laget av soyavoks. Soyavoks er ikke laget av petroleum slik som parafinlys. Lysene er håndlaget, og har en blyfri veke av bomull. 
Advarsel
Inneholder linalool. Kan utløse en allergisk reaksjon.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Unngå utslipp til miljøet.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved behov.

1

Hei og velkommen til oss

800 80 111
Åpningstider:
Mandag - fredag 08.00 - 18.00
Lørdager 08.00 - 16.00