Logg inn
eller
Registrer deg
Ved å opprette en konto hos oss vil du enklere kunne gjennomføre fremtidige kjøp, gi en raskere utsjekk i kassen og få full ordrehistorikk over alle bestillinger.
0 0,-

Duftlys og duftpinner i gaveeske

250,-
Høyde 23 cm

Nydelig duftlys laget av soyavoks. Soyavoks er ikke laget av petroleum slik som parafinlys. Lysene er håndlaget, og har en blyfri veke av bomull. 
Advarsel. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Inneholder:2-Benzylideneoctanal; 4-(4-Hydroxy-4 methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. Kan utløse en allergisk reaksjon
Inneholder:2-Benzylideneoctanal; 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde; 1,3-Benzodioxole-5-carbaldehyde. Kan utløse en allergisk reaksjon.
Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.
Unngå utslipp til miljøet.
VED HUDKONTAKT:  Vask med mye såpe og vann. Søk legehjelp ved behov.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Samle opp spill.
Innhold/beholder skal kastes i henhold til lokal sorteringsguide.

1
  • Kundeserviceprisen

Hei og velkommen til oss

800 80 111
Åpningstider:
Mandag - fredag 08.00 - 20.00
Lørdager 08.00 - 16.00