Minnegave til Kreftforeningen

Gi en minnegave til Kreftforeningen

Når et kjært liv tar slutt, velger mange å be om en pengegave til et veldedig formål. Samtidig er blomster med på å skape en vakker ramme rundt en bisettelse, og en kondolansebukett viser omtanke for de pårørende. Ønsker du å gi både blomster og en minnegave, kan du nå gjøre dette hos oss.

Vi har designet en kolleksjon med sorgprodukter for Kreftforeningen, som inneholder deres symbolblomst; den hvite liljen. Sammen med blomstene kan du gi et valgfritt beløp som minnegave til Kreftforeningen. Det er også mulig å gi en minnegave sammen med alle andre sorgprodukter i vårt sortiment. Når det gis en minnegave vil det bli lagt ved et takkekort fra Kreftforeningen sammen med blomstene.

Dette går pengene til

Kreftforeningen er en av Norges største bidragsytere til kreftforskningen. Takket være givere, kunne Kreftforeningen bevilge 234 millioner kroner til forskning i 2019.

Forskning, kreftomsorg, forebygging og helseopplysning er Kreftforeningens viktigste arbeidsoppgaver, sammen med å være et talerør for kreftsaken.

Forskning som redder liv

Forskning er det området det brukes mest penger på. Gaver til Kreftforeningen de siste ti årene har gjort at de har kunnet bevilge over 5 milliarder kroner til kreftforskning. Det tilsvarer 13 prosent av midlene norske kreftforskere har å forske for.

Nå overlever sju av ti kreftpasienter – og Kreftforeningen ønsker å redde enda flere. Det er bare mulig med din støtte!

Vi har mange forskningsmiljøer av verdensklasse her i Norge. Kreftforeningen har ikke selv forskere ansatt. De gir støtte til de forskerne som leverer best, og det har ført til at de beste miljøene har fått blomstre og utvikle seg. Dette er viktig for effektiv utvikling av bedre diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter.

Du kan lese mer om forskningen som får støtte på Kreftforeningen sine forskningssider.

Omsorg for alle

Årlig oppdages rundt 32 000 nye krefttilfeller. I løpet av livet vil en av tre personer bli rammet av kreft, og de aller fleste familier blir berørt av sykdommen. Angst, uvisshet og både økonomiske og praktiske problemer preger hverdagen til kreftrammede familier.

Behovet for omsorg og støtte er ofte større enn hva helsevesenet kan tilby. Kreftforeningen jobber for å gjøre kvaliteten på omsorgen til kreftpasienter og deres pårørende bedre.

Livgivende informasjon

Forskning viser at svært mange krefttilfeller skyldes livsstil. Jo flere som kjenner de gode helsefølgene av mindre røyk og sol, og mer frukt og grønt, desto færre vil få kreft.

Informasjon til kreftpasienter og pårørende er også en viktig del av Kreftforeningen sitt informasjonsarbeid. Kunnskapsrike pasienter er tryggere pasienter, og informasjon gjør at pasienter og pårørende takler sykdom og en vanskelig livssituasjon lettere.

Forskningsformidling er også en av Kreftforeningens viktige oppgaver. Resultater fra forskning og behandling gir håp.

Penger som når fram

Kreftforeningen er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at de til enhver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Skattefradrag

På gaver til kreftforskning gis det skattefradrag fra første krone og opp til ti prosent av din alminnelige inntekt (inntil 10 000 kroner kan trekkes fra uansett inntektens størrelse). Dersom du øremerker pengegaven til omsorgs- og/eller helsefremmende arbeid, gjelder de samme reglene som for gaver til andre veldedige organisasjoner. Her får du fradrag for beløp mellom 500 kr og 50 000 kr.

For at du skal kunne få skattefradrag må Kreftforeningen vite fødselsnummeret ditt, samt navn og adresse. Dette, sammen med beløpet du har gitt, må sendes inn til skattemyndighetene av Kreftforeningen. Hvis ikke Kreftforeningen har ditt fødselsnummer, kan de ikke melde inn gaven til skattemyndighetene og du vil ikke få skattefradrag.

Kreftforeningen sender ut årsoppgave i januar til alle som har gitt til sammen 200 kr eller mer i det foregående året. Denne kan du bruke for å sjekke at riktig beløp er ført i selvangivelsen din.

Ny lov om personvern

Mester Grønn tar imot personopplysninger på vegne av Kreftforeningen. Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre tjenesten og så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Vi deler ikke dine personopplysninger med noen andre enn Kreftforeningen og vår leverandør av nettbutikken.

Se for øvrig vår personvernerklæring på mestergronn.no for ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger og ivaretakelse av dine rettigheter.

Bestill blomster

Andre aktuelle saker