margeritt er bievennlig

Velg bievennlige blomster

Når du kjøper bievennlige blomster hos Mester Grønn kan du være sikker på at plantene inneholder rikelig med biemat, og at de er fri for kjemikalier som kan skade biene.

Bier, humler og andre pollinerende insekter er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg. Opp mot 30 prosent av all maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av bestøvningen som bier gjør.

I dag er en av tre biearter på den norske rødlista, noe som betyr at de er i større eller mindre fare for å dø ut. Mange, inkludert regjeringen, oppfordrer til å plante bievennlige planter i hagen og på balkongen.

blå viola
engelsk pelargonia

Viola og engelsk pelargonia er bievennlige planter.

Hva er egentlig en bievennlig plante?

Mange blomster man finner i handelen i dag merkes som «bievennlig», men ofte er dette kun basert på at biene tiltrekkes av blomstene. De fleste blomster produser pollen og nektar, men det er stor variasjon i hvor mye de forskjellige plantene produserer. Mange sommerblomster og stauder blomstrer rikt men gir likevel lite mat til biene, og du kan ikke være sikker på at plantene er dyrket uten kjemikalier som skader biene.

Mester Grønn stiller strenge krav til hvilke produkter vi merker bievennlig

Blomster, planter, løk og frø hos Mester Grønn som bærer merket «bievennlig» både tiltrekker seg bier og er rike på pollen som biene trenger. Vi garanterer at disse blomstene er fri for kjemikaler som pesticider og neonikotinoider, som kan skade bier og andre insekter.

Så se etter «bievennlig» symbolet neste gang du handler hos Mester Grønn. Du finner det på disse produktene:

  • Viola
  • Lavendel flerårig
  • Margeritt hvit
  • Spansk Margeritt
  • Engelsk pelargonia
  • Georgine
  • Calluna og Erica lyng
lavendel Hidcote er en av våre bievennlige planter

Lavendel 'Hidcote' er en av våre bievennlige planter.

Flower4Bees

Mester Grønn er medlem av organisasjonen Flower4Bees, som er en internasjonal stiftelse som jobber for en trygg produksjon og handel av bievennlige planter og blomster i Europa. Flowers4Bees har blant annet utviklet oversikter for å unngå bruk av kjemikalier i produksjonen som er skadelige for bier.

Denne listen jobber vi aktivt med mot alle våre gartnere. Vi er veldig stolte over at mange av våre gartnere har tatt aktive valg om å fjerne kjemikalier som skader bier og andre innsekter, selv om dette er mer krevende og gir større risiko i produksjonen. Mester Grønn samarbeider tett med gartneriene om å utvikle produksjonsmetoder som vil gi stadig flere bievennlige produkter.

georginer er bievennlig
spanske margeritter er bievennlig

Georginer og spanske margeritter har mye mat til biene.

Vi anbefaler å lese