Vilkårene til Mester Grønn Medlem

Vilkår for Mester Grønn Medlem

Formålet med Mester Grønn Medlem er å tilby en ekstra verdi for deg som kunde gjennom tilpasset kommunikasjon, medlemsfordeler og tilbud, og for Mester Grønn som virksomhet ved å få bedre kunnskap om kjøpstrender.

Avtalepart er Mester Grønn AS, org.nr 933 944 522, Gjellebekkstubben 7, 3420 Lierskogen og den personen som er registrert som medlem.

1. Registrering

For å ta del i fordelene tjenesten gir deg må du registrere deg som medlem, akseptere disse medlemsvilkårene og samtykke til hvilken kanal du ønsker å få informasjon og tilbud i.

For å bli medlem av kundeklubben må du være fylt 18 år og ha et norskregistrert mobilnummer. Medlemskapet er personlig og kan bare brukes til private kjøp.

Du er selv ansvarlig for at de opplysningene du gir oss ved registrering av medlemskapet er korrekte og utfyllende. Etter registrering er du selv ansvarlig for å holde informasjonen din oppdatert. Dette kan gjøres på din kundeprofil som du får tilgang til via lenke i nyhetsbrev eller ved å logge deg inn her.

2. Personvern

Vi er opptatt av ditt personvern. Mester Grønn har derfor gjennomført tiltak som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

Se vår personvernerklæring for utfyllende informasjon.

2.1.  Samtykke til bruk av personlige data

Vårt grunnlag for registrering og behandling av opplysninger om deg bygger på ditt samtykke. Ved å godkjenne disse medlemsvilkårene samtykker du til at vi behandler opplysninger om deg.

Vi kommuniserer med deg via e-post, SMS, og pushmeldinger. Du velger selv hvilken kanal du ønsker at vi skal kommuniserer med deg i. Du kan når som helst melde deg av markedskommunikasjon fra oss uten at denne avtalen opphører. Informasjon som er relevant for ditt medlemskap, f.eks. endringer i medlemsvilkår vil du fortsatt motta.

Vi ber om ditt samtykke til at vi kan sammenstille personopplysninger med andre medier for å identifisere deg og gi deg tilpassede annonser og informasjon. Eksempler på dette kan være vg.no eller Facebook. Vi ber også om ditt samtykke til at vi kan bruke dine personopplysninger, kjøpshistorikk og klikk/kampanjerespons for å gi deg tilbud, kommunikasjon og digitale tjenester tilpasset deg.

Du kan enkelt administrere eller trekke dine samtykker til kommunikasjonskanal, sammenstilling og profilering på din kundeprofil.

2.2.  Hvilken informasjon samler vi inn og hva bruker vi den til?

Vi samler inn og bruker opplysninger om deg for å levere et tilpasset fordelsprogram og så gode tjenester som mulig.

Når du melder deg inn i Mester Grønn Medlem ber vi deg om å registrere følgende informasjon:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Mobilnummer (+47)
 • E-postadresse
 • Butikken du ønsker å motta tilbud fra
 • Fødselsdato
 • Postnummer

Mester Grønn behandler de opplysninger du oppgir i den hensikt å tilpasse kommunikasjon og gi bedre og mer relevant informasjon og tilbud. Dette kan for eksempel være tilbud som kun gjelder i enkelte områder eller butikker, en hilsen til deg på bursdagen eller tilbud som er mest relevant for en gitt aldergruppe. Informasjon du ikke oppgir kan berikes ved hjelp av offentlige oppslagstjenester for eksempel adresseregistre.

Personprofiler er en sammenstilling av opplysninger vi har fått fra deg, som for eksempel navn, andre opplysninger du har oppgitt og hvilke tjenester du bruker. Vi bruker slike profiler for å tilpasse våre tilbud til den enkelte kunde og som underlag når vi utvikler nye produkter.

For at du skal få tilbud, kommunikasjon og digitale tjenester som er mest mulig relevant for deg innhenter og lagrer Mester Grønn opplysninger om din aktivitet, dine kjøp, klikk på våre nettsider, i SMS og nyhetsbrev i tillegg til personopplysninger som nevnt over.

2.3.  Oppbevaringstid

Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine slettes eller anonymiseres.

2.4.  Databehandlere

Mester Grønn AS benytter databehandlere for å gjennomføre tjenesten, herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser.

Databehandlernes navn og adresse:

BAS Kommunikasjon AS, Youngstorget 3, 0180 Oslo.


Våre databehandlere kan ikke bruke personopplysninger om deg for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.

Med unntak av utlevering til våre databehandlere vil vi verken dele, leie ut eller selge opplysninger som kan knyttes til deg som person til tredjeparter.

2.5.  Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av de opplysningene vi har om deg. Du har rett til begrenset behandling, å protestere mot behandlingen og du har rett til dataportabilitet. Du har rett til å trekke tilbake dine samtykker og du har rett til å klage til datatilsynet.

Et krav om sletting vil medføre at vi melder deg ut av Mester Grønn Medlem.

Se vår personvernerklæring for ytterligere informasjon om dine rettigheter.

3. Kommunikasjon mellom Mester Grønn og medlemmene

Som medlem av Mester Grønn Medlem vil du motta markedskommunikasjon og produktinformasjon, herunder:

 • Bekreftelse på registrering og velkomstkommunikasjon
 • Hendelsesbasert kommunikasjon
 • Kampanjekommunikasjon, for eksempel nyhetsbrev, spesielle tilbud, invitasjoner til events og magasin
 • Personlige tilbud og kommunikasjon vi tror kan være relevant for deg basert på din kjøpsatferd, dine preferanser og dine personopplysninger.
 • Spørreundersøkelser

Mester Grønn kan kommunisere gjennom sosiale mediekanaler som f.eks. Facebook og Instagram. Bruk av disse tjenestene reguleres ikke i denne avtalen, men av de særskilte vilkårene for den tjenesten det gjelder.

4. Avtaleendringer og endringer på klubben

Mester Grønn og våre tjenesteleverandører forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer og/eller endringer i tjenesten og avtalevilkår. Dette omfatter retten til å legge ned, midlertidig eller permanent, hele eller deler av tjenesten uten foregående varsel.

Dersom vi gjør større endringer i vilkårene vil du motta informasjon om dette slik at vi får din nye aksept til disse vilkårene.

Mester Grønn kan ikke på noen måte holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endringer, suspensjon eller nedleggelse av Mester Grønn Medlem.

Mester Grønn har rett til å slette din profil og heve avtalen dersom du bryter vilkårene i denne avtalen.

Disse vilkårene reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Rett verneting er Drammen Tingrett

5. Om avslutning

Avtalen løper inntil den sies opp av en av avtalepartene eller vilkårene i denne avtalen ikke er oppfylt. F.eks. at opplysningene du har oppgitt ikke er korrekte eller at vilkårene ikke er godkjent.

Du kan når som helst si opp ditt medlemskap. Slik oppsigelse kan sendes til kundeklubb@mestergronn.no, via lenke i nyhetsbrev eller SMS. Du kan også melde deg ut av kundeklubben her. Ved oppsigelse vil ditt samtykke trekkes tilbake, enhver fordel medlemskapet gir deg opphøre og opptjente fordeler slettes.

Dersom du melder deg inn igjen i løpet av de neste tre månedene etter oppsigelse vil du ikke få gjeldende velkomsttilbud.

6. Kontakt

Det er enkelt å komme i kontakt med oss. Send en e-post til kundeklubb@mestergronn.no eller ring vårt kundesenter på telefon 800 80 111 dersom du har spørsmål om ditt medlemskap eller trenger hjelp.