eller
Ikke registrert?

Hvem ønsker du å handle for idag?

0 0,-

Vilkår Mester Grønn Medlem

Mester Grønn Medlem

Kundeklubben til Mester Grønn er gjort tilgjengelig for deg av Mester Grønn AS. Tjenesten er utviklet for å tilføre ekstra verdi til kundeforholdet, både for deg som kunde og for Mester Grønn som virksomhet. Når du registrerer deg i fordelsprogrammet, vil du motta nyhetsbrev og spesielle kundetilbud. Medlemskapet løper inntil det sies opp.

1.      Registrering

For å ta del i fordelene tjenesten gir deg må du registrere deg som medlem, gi ditt samtykke til behandling av personopplysninger og akseptere avtalevilkårene

Avtaleparter er Mester Grønn AS, Gjellebekkstubben 7, 3420 Lierskogen og den personen som er registrert som medlem.

For å bli medlem av kundeklubben må du være fylt 18 år. Medlemskapet er personlig og kan kun brukes til private kjøp.

Du er selv ansvarlig for at de opplysningene du gir oss ved registrering av medlemskapet er korrekte og utfyllende. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser er det viktig at du som medlem melder fra om endringer av e-post, telefonnummer eller andre endringer av betydning for avtaleforholdet. Etter registrering er du selv ansvarlig for å holde informasjonen oppdatert.

Mester Grønn AS forbeholder seg retten til å avslutte et medlemskap eller slette profiler som inneholder uriktig informasjon.

2.      Personvern og samtykke

2.1.   Dataansvarlig

Ansvarlig for kundedata er administrerende direktør for Mester Grønn AS

2.2.   Samtykke til bruk av personlige data

Registrering og behandling av opplysninger om deg, ditt medlemskap, bruk av medlemsfordeler og transaksjonsdata er nødvendig for å tilby brukeren relevante og gode tilbud. Vi innhenter derfor ditt samtykke til å behandle nødvendige personopplysninger når du registrerer deg som medlem.

Hvilken informasjon vi samler inn, hva vi bruker den til og vilkårene for behandlingen er nærmere beskrevet under i punkt 2.3 til 2.6.

Det er frivillig å gi samtykke til behandling av personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Ettersom personopplysningene er nødvendig for å kunne administrere og levere tjenesten Mester Grønn Medlem, vil dette i så fall regnes som en oppsigelse av medlemskapet i henhold til punkt 4.

2.3.   Hvilken informasjon fanger vi og hva bruker vi den til?

Vi behandler opplysninger om deg for å levere et tilpasset fordelsprogram.

Når du melder deg inn i Mester Grønn Medlem ber vi deg om å registrere følgende informasjon:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Mobilnummer
  • E-postadresse
  • Butikken du ønsker å motta tilbud fra

I tillegg innhenter, lagrer og bruker Mester Grønn data fra kjøp som er utført på bakgrunn av tilsendte nyhetsbrev og tilbud.

Informasjonen gjør det mulig å tilpasse tjenester og tilbud til det enkelte medlemmene samt å videreutvikle løsningen til det beste for deg og for Mester Grønn AS

2.4.   Oppbevaringstid

Vi lagrer ikke opplysninger om deg lengre enn det som nødvendig for å levere Mester Grønn Medlem. Vi følger datatilsynets regler for sletting og anonymisering av kundedata etter at du har avsluttet ditt medlemskap i kundeklubben.

2.5.   Underleverandører (databehandlere)

Mester Grønn AS benytter underleverandører for å gjennomføre tjenesten, herunder til å drifte kommunikasjonsverktøy. Vi kan også engasjere samarbeidspartnere for å utføre analyser og spørreundersøkelser. Dette gjør det mulig å tilby deg som medlem bedre betingelser og tjenester.

Mester Grønn AS er ansvarlig for all databehandling utført av underleverandører.

Databehandlernes navn og adresse:

Bring Dialog AS, Drammensveien 145 A, 0277 Oslo

Siteman AS, Steinbergveien 7, 3050 Mjøndalen

2.6.   Retten til innsyn og endring av personlig data

Du har krav på innsyn i de opplysningene vi har om deg. Du kan også be om at vi korrigerer eventuelle feil og mangler.

Slike henvendelser rettes til Mester Grønn Kundeservice. Du kan kontakte oss på telefon nr. 800 80 111 eller sende en e-post til kundeklubb@mestergronn.no.

2.7.   Datasikkerhet

Vi er opptatt av ditt personvern. Mester Grønn har derfor gjennomført tiltak som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.

Med unntak av utlevering til databehandlere vil vi verken dele, leie ut eller selge opplysninger som kan knyttes til deg som person til tredjeparter.

3.    Kommunikasjon mellom Mester Grønn og medlemmene

Som medlem av Mester Grønn Medlem vil du motta markedskommunikasjon og produktinformasjon, herunder:

  • Bekreftelse på registrering og velkomstkommunikasjon
  • Hendelsesbasert kommunikasjon
  • Kampanjekommunikasjon, for eksempel nyhetsbrev, spesielle tilbud, invitasjoner til events og magasin
  • Personlige tilbud og kommunikasjon vi tror kan være relevant for deg basert på din kjøpsatferd og dine preferanser.

Mester Grønn vil kunne bruke både e-post, SMS, ordinær post og APP til å kommunisere med kundeklubbens medlemmer.

Fra tid til annen vil Mester Grønn kommunisere gjennom sosiale mediekanaler som f.eks. Facebook og Instagram. Bruk av disse tjenestene reguleres ikke i denne avtalen, men av de særskilte vilkårene for den tjenesten det gjelder.

4.      Avtaleendringer og endringer på klubben

Mester Grønn og våre underleverandører forbeholder seg retten til å gjøre forbedringer og/eller endringer i tjenesten og avtalevilkår. Dette omfatter retten til å legge ned, midlertidig eller permanent, hele eller deler av tjenesten uten foregående varsel.

Mester Grønn kan ikke på noen måte holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endringer, suspensjon eller nedleggelse av Mester Grønn Medlem.

Mester Grønn har rett til å slette din profil og heve avtalen dersom du bryter vilkårene i denne avtalen.

5.      Om avslutning

Avtalen løper inntil den sies opp av en av avtalepartene.

Du kan når som helst si opp ditt medlemskap. Slik oppsigelse skal sendes til kundeklubb@mestergronn.no eller ved å sende SMS med kodeord MESTER STOPP til 2262.Ved oppsigelse vil enhver fordel medlemskapet gir deg opphøre og opptjente fordeler slettes.

6.      Kontakt

Det skal være enkelt å komme i kontakt med oss. Send en e-post til kundeklubb@mestergronn.no eller ring telefon nr. 800 80 111 dersom du har spørsmål om ditt medlemskap eller trenger hjelp.

Hei og velkommen til oss

800 80 111
Åpningstider:
Mandag - fredag 08.00 - 20.00
Lørdager 08.00 - 17.00