Mester Grønn blomster

Varsling om kritikkverdige forhold

Vi ønsker åpenhet om kritikkverdige forhold. Dersom du som kunde, leverandør, samarbeidsparter, eller på andre måter har en relasjon til Mester Grønn opplever eller har mistanke om uakseptabel adferd, ønsker vi at du varsler oss slik at vi kan stoppe handlingen.

Vi ønsker at du varsler dersom du skulle ha kjennskap til brudd på lover og regler knyttet til for eksempel følgende: 

 • Fare for liv og helse 
 • Korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag 
 • Fare for klima eller miljø 
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø 
 • Trakassering og diskriminering 
 • Brudd på personopplysningssikkerheten 
 • Brudd på etiske retningslinjer for Mester Grønn 
 • Upassende gaver eller bonuser 
 • Sosial dumping 
 • Misbruk av Mester Grønns systemer eller eiendom

Sende varselet

Du kan sende varselet på epost direkte til varslingsrådet: varslingstjenesten@mestergronn.no , eller via post til: Varslingsrådet, Gjellebekkstubben 7, 3420 LIERSKOGEN. Merk konvolutten «konfidensielt varsel».

Alle henvendelser vil håndteres av varslingsrådet; bestående av: Styreformann, Hovedverneombud, HR-direktør og en regionsleder.

Du trenger ikke legge frem bevis på hva du mener er kritikkverdig, men du må være så tydelig som mulig på hva som faktisk har skjedd. Varselet bør minimum inneholde:

 • Tidspunkt/tidsperiode for hendelsen
 • Konkrete opplysninger om hva forholdet gjelder og hva du bygger dine opplysninger på.
 • Eventuelle personer du vet eller tror har kunnskap om forholdet
 • Dine kontaktopplysninger (hvis du ikke ønsker å være anonym)

Anonymitet

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert.

Undersøkelse

Det vil bli gjort forundersøkelser. Avkrefter disse at det foreligger kritikkverdige forhold vil saken bli avsluttet uten at den det varsles om blir informert. Undersøkes saken videre etter forundersøkelser vil den det varsles om informeres og få anledning til å uttale seg.

Aktuelle saker