Mester Grønn ansatt

Hvis du vil og kan, får du muligheten

Vi har et motto: "hvis du vil og kan”. Karrieremulighetene er gode for deg som er dyktig og motivert. Hos oss blir flinke folk sett.

Butikkselger

Som butikkselger i en Mester Grønn-butikk er dine arbeidsoppgaver varierte; personlig salg og kundeservice, vareplassering og dekorering, enkelt binderi og stell av blomster – og mye mer.

Du er kundens medhjelper til en god handel. En viktig oppgave er varepåfylling, slik at vi alltid byr på friske blomster og planter i sesongens utvalg og farger.

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør i Mester Grønn binder du vakre buketter og dekorasjoner på en effektiv og kostnadsbesparende måte. Når det ikke er bestillinger deltar du i det daglige butikkarbeidet med kundeservice, vareplassering, rydding og stell av planter.

Mester Grønn tar også inn lærlinger til blomsterdekoratør-faget. Vi garanterer ikke fast jobb til alle lærlinger, men vi har mange eksempler på dyktige lærlinger som har blitt hos oss etter endt læretid.

Ønsker du lærlingeplass i Mester Grønn kan du ta kontakt med din nærmeste Mester Grønn-butikk.

Butikk-/nestleder

Butikkene styres av et lederteam; butikkleder og nestleder, som sammen med selgerne sørger for salg og daglig drift i henhold til Mester Grønns konsept. Lederteamet har det daglige ansvaret for butikkens økonomiske resultat, drift og utvikling, samt rekruttering, opplæring og motivasjon av de ansatte.

Ledige stillinger i Mester Grønn akkurat nå.

Les mer om å jobbe i Mester Grønn