Mester Grønn ansatte

Stolthet, glede og fellesskap

Kulturen i Mester Grønn er preget av å ta et tak sammen, action, humor og glede, og ikke minst familiefølelse og stolthet over å være en "Mester Grønner".

Vi har mange ansatte med ulik bakgrunn og kompetanse, men som har det til felles at de er redelige, jordnære og har humor.

De fleste ansatte i Mester Grønn er over snittet opptatt av blomster, og hos oss kan du være stolt av varene du selger. Du vil alltid selge friske blomster av topp kvalitet.

Det er mange følelser knyttet til blomster og du vil møte kunder i alle livssituasjoner. Felles for alle er at du er med oppfylle vår visjon om å skape glede, det er en flott jobb å ha!

Blomster er et levende produkt og ekstrem ferskvare. Det stiller krav til oss og gjør hverdagen morsom, hektisk og inspirerende.

Vi er en seriøs arbeidsgiver som prøver å leve etter verdiene våre.

Vi ønsker å inkludere mennesker med forskjellig bakgrunn og gi mennesker som av forskjellige grunner har vanskelig for å komme inn i arbeidslivet en mulighet. Vi stiller krav til at du virkelig vil og at du kan gjøre jobben, så finner vi ut av om vi passer for hverandre. Våren 2014 mottok vi pris for vårt arbeid med inkluderende arbeidsliv.

Vi er en privat virksomhet som må drive lønnsomt, men vi er samtidig opptatt av å ta samfunnsansvar .

Du vil være ansatt i Mester Grønn AS og ikke hos en franchise-taker. Det betyr fellesskap og ordnede forhold.

Vi tror også vil like dette