Personvern, hånd med mobil

Mester Grønn tar personvern på alvor

1. Juni, 2018

Denne sommeren kommer det nye regler for personvern i Norge. Det er EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) som blir en del av norsk lov i 2018. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Hensikten med GDPR

Hele poenget med den nye loven er å verne personopplysninger og behandlingen av disse i EU. Altså for å kontrollere at personopplysninger om meg og deg blir innhentet og ivaretatt på en sikker måte, og samtidig gi oss brukere flere rettigheter når det gjelder våre egne opplysninger.

Hva er personopplysninger?

En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson som for eksempel:

 • navn
 • kjønn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • IP-adresse
 • fødselsdato og -nummer
 • sosiale medier-kontoer

Men det stopper ikke der, for mye av grunnen til at denne loven ble vedtatt er fordi vår adferd på internett også blir lagret, knyttet opp mot vår bruker og brukt i kommersiell sammenheng. Ofte uten samtykke. Dette kan være atferd som hva du liker å spise, hvilke arrangementer du har eller skal delta på, hva du søker på i søkemotorer, hvilke butikker du handler i, hvor du beveger deg og oppholder deg til enhver tid og så videre. Altså alle elektroniske spor du legger igjen hver eneste dag er personopplysninger.

Hva har vi i Mester Grønn gjort?

Vi i Mester Grønn tar personvernet på høyeste alvor og persondataene vi tar vare på behandles på en sikker måte. De største endringene vi har foretatt i denne omgang er følgende:

 • Vi har gjort det enkelt for deg som bruker å selv velge hvordan du ønsker å kommunisere med oss. Disse samtykkene kan du enkelt styre inne på Min side på mestergronn.no.
 • Vi har gått gjennom og oppgradert alle systemer og rutiner knyttet til håndtering av personopplysninger.

Nye rettigheter for brukerne

Personvernforordningen gir også flere rettigheter til brukere om hvordan personopplysninger blir lagret og brukt:

 • Personer må gi samtykke til hvordan deres personopplysninger blir brukt
 • Personer som ønsker å få innsyn i opplysningene vi har om dem og hvordan de brukes har rett til dette, men nytt for loven er at de også kan få overført denne informasjonen til andre systemer og virksomheter.
 • Personer har rett til å motsette seg at deres personopplysninger blir brukt til å analysere og forutse deres adferd.
 • Retten til å bli glemt – gir brukere rett til å få fjernet feilaktige eller utdaterte opplysninger.

Vi anbefaler å lese