Rosa sløyfe-bukett

Støtt Rosa sløyfe

Rosa sløyfe-aksjonen er en fin anledning til å vise omtanke for de som rammes av brystkreft. For hvert produkt som selges går en andel til Rosa sløyfe-aksjonen. Så spre rosa kjærlighet i oktober ved å kjøpe et Rosa sløyfe-produkt.

Rosa sløyfe-produkter

Fam Irvoll har designet årets Rosa sløyfe

Årets Rosa sløyfe er designet av en av Norges mest profilerte designere, Fam Irvoll. Når du bærer en Rosa sløyfe i oktober viser du solidaritet med alle som er rammet av brystkreft.

Den verdenskjente designeren har vandret gatelangs for å finne inspirasjon til årets designsløyfe, og hun har latt seg inspirere av blomster og norsk fauna.

– Jeg synes det er en ære å få lov til å designe årets Rosa sløyfe. Det har vært så mange flotte og flinke designere som har gjort det før meg, så dette er stor stas, forteller Fam Irvoll (42).

Irvoll er kjent for sin fantasifulle og fargerike design, og med internasjonale superstjerner som Lady Gaga, Beyoncé og Katy Perry blant sine fans er Fam blant Norges mest populære designere.

Fam Irvoll designer av årets Rosa sløyfe

Fam Irvoll er stolt designer av årets Rosa sløyfe.

Kjøp årets Rosa sløyfe - designet for å redde liv!

Rosa sløyfe-bukett

Rosa sløyfe-buketten er et av produktene du kan kjøpe hos oss for å være med og støtte Rosa sløyfe-aksjonen og kampen mot brystkreft.

25 år med Rosa sløyfe - forskning nytter

Muligheten for å overleve og leve et godt liv etter brystkreft blir stadig bedre. Mest av alt på grunn av forskning. I år arrangeres Rosa sløyfe-aksjonen for 25. gang, og siden 1999 har aksjonen bidratt med over 415 millioner kroner til brystkreftsaken. Mye har skjedd i løpet av disse årene, men vi trenger fremdeles mer kunnskap. 

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, og forekomsten er økende. I dag vil én av ti norske kvinner utvikle brystkreft i løpet av livet. Mye takket være forskning lever heldigvis ni av ti fem år etter de fikk diagnosen. Av de om lag 4000 som rammes hvert år, får rundt 150 av disse konstatert spredning ved diagnosetidspunktet og årlig dør over 600 av sykdommen. Som følge av betydelig forbedret behandling, så er det nå langt flere enn tidligere som lever lenge til tross for spredning. 

Mange av kvinnene som rammes blir kreftfrie, men ikke nødvendigvis friske. De lever med følgene av sykdommen, samt med bivirkninger og senskader etter behandlingen. Mange lever også med frykt for tilbakefall, noe som rammer om lag én av fire. Dette er en stor belastning for kvinnen selv, deres pårørende og på samfunnet for øvrig. Mer forskning vil bidra til bedre behandling, lengre overlevelse og økt livskvalitet for dem som er, og blir, rammet av brystkreft. 

Ved å støtte Rosa sløyfe-aksjonen bidrar du til livsviktig forskning som vil være til nytte for pasienter og pårørende, både i dag og i fremtiden. Et reddet liv skal også leves.

Kjøp årets Rosa sløyfe – designet for å redde liv. 

Et realistisk bilde av livet med og etter brystkreft

Rosa sløyfe brystkreft

Disse 8 kvinnene viser brystkreftens sanne ansikt. Les deres sterke historier.

Muligheten for å overleve og leve et godt liv etter brystkreft blir stadig bedre. Mest av alt på grunn av forskning.

Vi kan takke forskning for at ni av ti lever fem år etter de fikk diagnosen. Likevel lever mange med følgene av sykdommen, bivirkninger og senskader. Noen får også tilbakefall. Vi trenger derfor fremdeles mer kunnskap.

Gjennom åtte sterke historier ønsker vi å vise brystkreftens sanne ansikt.

Les mer om Rosa sløyfe