Urneseremoni

Urneseremoni - et fint alternativ til begravelse

En urneseremoni kan gjennomføres på samme måte som en begravelse eller bisettelse. Forskjellen er at kremasjonen har funnet sted før seremonien.

Urneseremoni er et alternativ til seremoni med kiste. Ved urneseremoni er kremasjonen foretatt før seremonien, og urnen står i fokus under seremonien. En urneseremoni kan gjennomføres i kirken eller andre seremonisteder og foregår på samme måte som en begravelse. Det er en full seremoni på lik linje med begravelse eller bisettelse, og folk kan bestille kranser, bårebuketter og andre begravelsesblomster til seremonien. 

Krans begravelse
Sløyfebånd blomster begravelse

Til en urneseremoni kan folk bestille kranser, båredekorasjoner og bårebuketter på samme måte som til en begravelse.

Hvorfor urneseremoni?

I følge Gravplassloven skal det ikke gå mer enn 10 virkedager fra dødsfall til gravlegging, eller kremasjon har funnet sted. Siden gravplassloven krever at kremasjon skal utføres innen 10 virkedager etter dødsfallet, kan urneseremoni være et godt alternativ dersom en ikke kan samle familien til gravferdsseremoni før kremasjonsfristen utløper. Kremasjon gjennomføres innen fristen og urnen oppbevares på krematoriet inntil familien samles til avskjed. 

Det kan være en like verdig og vakker avskjed som en seremoni med kiste, og kan være en fin mulighet for å tilpasse gravferden etter pårørendes behov. Urneseremonien kan da avsluttes med urnenedsettelse på gravplassen umiddelbart etter seremonien. Urnen må gravlegges innen 6 måneder etter dødsfallet, men det gir familien god tid til å planlegge seremonien.

Blomster til urneseremoni