Mester Grønn ansatte

Dine forventninger til oss

I Mester Grønn er vi opptatt av at alle skal mestre jobben sin og trives. Vårt mål er at kunden alltid skal oppleve å møte kompetente medarbeidere med positiv utstråling som er stolte av å jobbe i Mester Grønn.

Som nyansatt i Mester Grønn får du opplæring i form av både e-læring, kurs og praktisk opplæring.

Forventninger som nyansatt

Du får grunnleggende opplæring innenfor binderi og blomsterstell, og et introduksjonskurs der du lærer om kulturen vår, salg og service samt rutiner og HMS. Våre ledere trener sammen med og utvikler våre medarbeidere hver dag. Vi trener på det som skaper resultater gjennom tydelig og konsekvent ledelse og feedback med positiv forsterkning. Som medarbeider jobber du etter ditt eget utviklingsløp du har definert sammen med din leder.

Ansatte i blomsterbutikk

Nyansatt leder

Som nyansatt leder vil du få grundig opplæring i form av både e-læring, kurs og praktisk opplæring. I tillegg vil du ha jevnlige møter med andre ledere. Du vil bli en del av et team med tydelige mål og med gode verktøy for å nå målene.

Vi er overbevist om at ansatte som blir sett og fulgt opp, trives og gjør en bedre jobb. Vi kaller det for «tett på-ledelse».

Les mer om å jobbe i Mester Grønn