Mester Grønn gir penger til Frelsesarmeen

Gir 1 million kroner til Frelsesarmeen Jobben

20. Desember, 2023

– Vi har en visjon om å skape glede, og det har Frelsesarmeen også. Det henger så godt sammen, sa administrerende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad, da han overrakte en million kroner til Frelsesarmeen. Pengene skal gå til Jobben for rusmisbrukere, et av prosjektene til Frelsesarmeen.

Mester Grønn har vært en stabil støttespiller for Frelsesarmeen i 25 år, og hvert år gir vi rundt en million kroner til Frelsesarmeens humanitære arbeid. Pengene er samlet inn via salget av Frelsesarmeens rosebukett og et bidrag fra posesalget.

Pengegaven går til Jobben for rusmisbrukere, et initiativ i regi av Frelsesarmeen som har til hensikt å gi tidligere eller aktive rusmisbrukere et arbeidstreningstilbud. Ved å få arbeidstrening får man fellesskap, tilhørighet og tilbud om aktivitet. Dette skaper mer meningsfylte dager og redusert behov for rus. For noen er dette veien til å bli helt rusfri og komme seg ut i arbeidslivet.

Jobben frelsesarmeen

Jobben betyr et sted å komme til, det gir en tilhørighet og en mulighet til å få et mer meningsfylt liv.

Fikk utdelt Frelsesarmeens hederpris

Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn mottok også Frelsesarmeens hederspris, Booth-prisen for 2023. Han ble dermed hedret for sin årelange innsats for de svake i samfunnet. Utdelingen skjedde på Jobben i Oslo, et arbeidstreningstilbud for tidligere eller aktive rusmiddelavhengige, den 19. desember.

Det var en rørt hovedperson som takket hjertelig for prisen:

– Det er en ære å få en så flott pris av Frelsesarmeen. Jeg hadde aldri klart dette uten min bror Ola først og fremst, og 2000 andre ansatte i Mester Grønn. Dette er en lagseier og ikke en personlig seier. For dette gjør vi sammen, og det er egentlig det det handler om – å gjøre ting sammen, sa Erling fra podiet. 

Erling Ølstad i Mester Grønn mottak Frelsesarmeens hederspris

En rørt og takknemlig Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn, mottok Frelsesarmeens hederpris for sin årelange innsats for de svake i samfunnet.

Omvisning på Jobben 

I Jobbens lokaler på Bislett ble Mester Grønn invitert til omvisning. Der fikk de se bikubene og arbeidet som i 2020 ble kåret til norgesmestere i honning for innsatsen til BiJobben. Det ble også omvisning i systuen i 2. etasje hvor det produseres vakre festdrakter.

Mester Grønn gir 1 million til Frelsesarmeen

Brødrene og grunnleggerne av Mester Grønn, Erling og Ola Ølstad, fikk omvisning på Jobben hvor det blant annet er systue.

Mester Grønn gir 1 million til Frelsesarmeen

Frelsesarmeen viste stolt frem hvordan de jobber til Mester Grønns representanter fra v. Monica Bøgh, Hege Hildeng, Erling Ølstad og Ola Ølstad.

Gir ubetinget omsorg

– Vi i Mester Grønn har en visjon om å skape glede, og dere skaper glede for mange ved å tilby aktivitet, fellesskap og tilhørighet. Det er viktig for mennesker å få mening i hverdagen, sa Ølstad til Jobben.

– Frelsesarmeen gir ubetinget omsorg og omtanke til andre. I julehøytiden er det spesielt viktig, sier Ølstad. – Vi føler Frelsesarmeens humanitære arbeid er det som bidrar mest til å skape et verdig liv for de som faller utenfor samfunnet. De får et sted å gå til, en møteplass. En jobb er kanskje noe av det viktigste vi kan ha når livet går imot oss. Jeg er stolt av at vi sammen kan bidra og være med å gjøre en forskjell, avslutter Ølstad.

Mester Grønn deler ut penger til Frelsesarmeen

Pengegaven fra Mester Grønn bidrar til at enda flere som trenger hjelp kan få det bl.a. via Frelsesarmeens Jobben.

Støtter Jobben – jobbtilbud for rusavhengige

Frelsesarmeen har et arbeidstreningstilbud for rusmisbrukere som heter Jobben. Her får brukere mulighet til å få en bedre hverdag ved at de får prøve seg som arbeidstakere. For noen vil dette bety en unik mulighet for å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Videre gir det mennesker en mulighet til tilbud om aktivitet, tilhørighet og en mer meningsfylt hverdag som kan være et godt bidrag til veien mot en rusfri hverdag.

Kommandør Lisbeth Welander, som tok imot en sjekk på en million kroner, setter stor pris på den stabile støtten fra Mester Grønn. 

– Helt konkret betyr det at vi har et større tilbud av både aktivitet, omsorg og mat til rusmisbrukere. Det gjør at vi kan være med å strekke ut en hjelpene hånd og bidra med jobberfaring, tilhørighet og en hverdag med glede. Vi kunne ikke gjort det uten de gode bidragsyterne våre, sier Welander.

Utdeling av 1 millioner kroner til Frelsesarmeens

Administrerende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad overrakte en million kroner til Frelsesarmeen. Pengegaven går til Jobben, et initiativ hvor tidligere og aktive rusmisbrukere kan få arbeidstrening.

Vi tror du også vil like