Mester Grønn støtter Frelsesarmeens arbeid

Vi støtter Frelsesarmeens arbeid

Hvert år samler vi inn rundt en million kroner til Frelsesarmeen. Disse pengene går til Frelsesarmeens ulike prosjekter for vanskeligstilte. Å kjøpe Frelsesarmeens blomsterbukett er en av måtene du kan være med å støtte på.

Støtter vanskeligstilte med 1 million i året

Mester Grønn og Frelsesarmeen har hatt et langt og godt samarbeid. Hvert år samler vi inn rundt en million kroner som går til Frelsesarmeens ulike prosjekter. Overskuddet av posesalget vårt går til Frelsesarmeen. Når du kjøper en pose hos Mester Grønn, støtter du samtidig Frelsesarmeens arbeid for vanskeligstilte.

Vi hjelper mennesker ut av rus, og tilbake på jobb


20 kr til Frelsesarmeen for hver solgte bukett

Mester Grønn har laget en bukett som er dedikert til Frelsesarmeen. For hver bukett som selges går kr 20,- til Frelsesarmeen. Buketten består kun av Fairtrade-merkede roser fra Kenya.

Buketten kjøper du i alle våre blomsterbutikker og her i nettbutikken.

Rosebukett til inntekt for Frelsesarmeen

For hver Frelsesarmeen rosebukett som selges går 20 kr til Frelsesarmeen.

Hva går pengene til?

Midlene fra salget av bæreposer og Frelsesarmeen rosebukett fordeles en gang i året til Frelsesarmeens ulike prosjekter, og støtten går bl.a. til rusomsorgen, barne- og familieleire og ulike tiltak for eldre.

Frelsesarmeens arbeid for eldre
Frelsesarmeens arbeid for familier

Foto: Frelsesarmeen

#1: Eldre

Mange eldre mangler sosialt nettverk og sliter med ensomhet og isolasjon. Frelsesarmeens besøkstjeneste stiller opp for de som trenger praktisk hjelp og støtte, eller bare noen å snakke med. Frelsesarmeen arrangerer turer, eldretreff, konserter og andre trivselstiltak, som gir de eldre muligheten for flotte opplevelser i et hyggelig fellesskap.

#2: Rusomsorgen

Frelsesarmeen har et arbeidstreningstilbud for rusmisbrukere som heter «Jobben». Her får brukere mulighet til å få en bedre hverdag ved at de får prøve seg som arbeidstakere. For noen vil dette bety en unik mulighet for å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet.

#3: Barne- og familieleire

Frelsesarmeen arrangerer sommerleire for barn og familier som ikke har mulighet til å reise på sommerferie. Her får de ta del i opplevelsesrike aktiviteter.

Vi støtter sommerleire for barn

Les mer om Frelsesarmeens arbeid på frelsesarmeen.no

Vi anbefaler å lese