Fairtrade roseplantasje

Fairtrade hjelper mange ut av fattigdom

Lurer du på om pengene fra Fairtrade når helt frem til de som trenger det mest? Svaret er: Ja, pengene når helt frem. Mester Grønn har i mange år vært aktiv støttespiller til Fairtrade, og vi ser hver dag at det å kjøpe Fairtrade-blomster hjelper mange ut av fattigdom.

Vi i Mester Grønn får ofte spørsmål om det nytter å kjøpe Fairtrade-blomster og om pengene kommer frem dit de skal. Det kan vi bekrefte at de gjør. Vi er stolte over å se hvor stor betydning Fairtrade-ordningen har for de ansatte på blomsterfarmene, deres familier og lokalsamfunnene hvor arbeiderne bor.
Fairtrade sikrer bedre arbeidsforhold

Alle våre Afrikanske roser kommer fra Fairtrade-sertifiserte farmer, noe som betyr at de tilfredsstiller kravene til bl.a. trygge arbeidsforhold og miljøvennlig produksjon. På disse farmene har de krav på faste ansettelser, tryggere arbeidsforhold, lønnsutbetaling til faste tider, rett til å fagorganisere seg og bruk av beskyttelsesutstyr i omgang med sprøytemidler er pålagt. Kravene om minst tre måneders fødselspermisjon og forbud mot at gravide håndterer sprøytemidler er viktig for de mange kvinnelige ansatte.

Hva går Fairtrade-pengene til?

Når du kjøper et Fairtrade-merket produkt, settes 10 % av kjøpesummen (kalt premium) av til et fond som brukes til utvikling av lokalsamfunnet. Det er arbeiderne selv som bestemmer hva disse pengene skal investeres i, enten det er skoler, barnehager, helsetilbud, vann eller vei. Disse prosjektene gagner både arbeiderne, deres familier og hele lokalsamfunnet.

Her er noen av de tiltakene pengene fra Fairtrade-roser går til:

#1: Skolestipend til barn og unge

På de fleste blomsterfarmene har de valgt å finansiere skole og utdannelse til ansattes barn. I disse landene er utgifter til skolebøker, uniformer og materiell en stor kostnad for mange familier. I tillegg har hiv/aids etterlatt mange foreldreløse barn å bli oppdratt av slektninger, som ikke har råd til å betale skolepenger. Gjennom Fairtrade gis disse barna en mulighet til å skaffe seg utdannelse og de står bedre rustet til å få jobb når de blir voksne. I tillegg finansieres kurs for f.eks kjøreopplæring, frisøropplæring og data blant de ansatte på farmene.

Kipchamgaa Children’s Home

Mange barn får dekket utgifter til skolebøker, uniformer og materiell.

Fairtrade skolestipend

Lillian er en av mange som har mottatt skolestipend for videregående opplæring.

#2: Etablere og drifte barnehager

Fairtrade-midlene går også til å etablere og drifte barnehager. Det å kunne ha et trygt sted for barna gjør at kvinnene kan få seg arbeid og forsørge seg selv. Barnehagene gir barna trygghet, omsorg og aktivitet, og ikke minst mammaene trygghet for at barna har det bra.

Bilde uten navn

Barnehagene gir barna trygghet, omsorg og aktivitet.

#3: Gratis lunsj til ansatte

På Penta Flowers i Kenya så de at svært mange av arbeidstakerne var feilernært og at opp til 70 % av lønnen deres gikk til innkjøp av mat. Gjennom finansiering av et gratis lunsjmåltid klarte de nærmest å eliminere feil- og underernæring blant arbeiderne sine. Dette gjorde dem bedre rustet for å gjøre en god jobb på blomsterfarmen.

Lunsj på Fairtrade rosefarm

Fairtrade-penger går bl.a til å finansiere gratis lunsj til arbeiderne på Penta Flowers.

#4: Bygget bro ved Waridi blomsterfarm

I regntiden blir mange veier uframkommelige i Kenya. Ved hjelp av Fairtrade-penger ble det bygget en ny bro over elven Athi. Den sørger nå for at arbeiderne kommer seg trygt frem til Waridi Farm, og at barna deres kommer seg trygt frem til skolen.

Fairtrade prosjekt bro over elven Athi

Broen over elven Athi gjør at arbeiderne kommer seg trygt på jobb...

Fairtradeprosjekter bro over elven Athi

...og barna kommer seg trygt frem til skolen også i regnsesongen.

#5: Mikrokreditt til ansatte

Ved flere av blomsterfarmene har de tatt initiativet til å gi mikrokreditt. Dette gir ansatte muligheten til å ta opp små lån med lav rente som kan finansiere små forbedringer i hjemmet, barnas skolegang eller andre initiativ som kan gi inntekt i neste omgang.

#6: Kvinneklinikk utenfor Nairobi

Et av prosjektene som er finansiert av Fairtrade-midler er en kvinneklinikk i Kenya. Klinikken gjennomfører mange keisersnitt og premature fødsler. Uten sykehusets ekspertise og utstyr, kunne mange av fødslene gått galt. Flere av kvinnene og barna hadde dødd hvis de ikke hadde vært i trygge omgivelser. Behandlingen ved sykehuset er gratis og pågangen blir stadig større.

#7: Vaksinasjon og helsetjenester

Flere steder finansierer Fairtrade-midlene vaksinasjonsprogram mot f.eks tyfus og hepatitt. I tillegg legges det også til rette for bedre og billigere helseundersøkelser for de ansatte på farmene.

Dr. Edison Kirvi, leder av Staff Medical Clinic ved Waridi Flowers

Vi er stolte av å ha klart å minimere yrkesskader og tropiske sykdommer, sier Dr. Edison Kirvi, leder av Staff Medical Clinic ved Waridi Flowers. Foto: Nathalie Bertrams

Fairtrade hjelper

Det er utrolig å tenke på at disse tiltakene blir realisert fordi vi kjøper Fairtrade-merkede roser. Så se etter Fairtrade-merket neste gang du skal kjøpe roser hos Mester Grønn. Hvert eneste kjøp bidrar!

Vi anbefaler å lese