Fairtrade roseplantasje pakkelinje

Mester Grønn er opptatt av etisk handel

Vi har fokus på at alle som produserer varene våre skal ha trygge arbeidsforhold og at produksjonen skal være miljøvennlig.

Vi vil sikre arbeidstakerne

Vi bryr oss om at de som produserer blomster og varer for oss skal ha det best mulig. Derfor er vi aktivt medlem i Etisk handel Norge og jobber hele tiden med å gjøre avtalene våre med leverandører og produsenter bedre.

Etisk handel Norge er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Fairtrade roseplantasje

Mester Grønn er Norges største importør av Fairtrade-roser

Vil styrke medlemmenes arbeid med etisk handel

Medlemsbedriftene i Etisk handel Norge forplikter seg til å sette av ressurser og gjennomføre tiltak for gode fremtidige arbeidsforhold i sin leverandørkjede. Mester Grønn har leverandører fra Kina, India, Vietnam, Tyrkia og Afrika. Vår Policy for bærekraftig forretningspraksis og Code of Conduct finner du her.

Code of Conduct på engelsk finner du her.

Vi anbefaler å lese