Barnehjemmet Kipchamgaa Children’s Home

Vi støtter foreldreløse barn i Kenya

Barnehjemmet Kipchamgaa Children’s Home i Kenya støttes av Mester Grønn. Her får foreldreløse barn en trygg og god oppvekst.

Ga bort 50 % av inntektene fra rosesalg

Da vi fylte 25 år i 2008 ønsket vi å gi noe tilbake til lokalmiljøene der vi kjøper roser. Vi bestemte at 50 % av inntektene våre fra rosesalget i bursdagsukene skulle gå til tre forskjellige prosjekter. I Tanzania bygde vi fødeklinikk, i Etiopia støttet vi et prosjekt med barn født med vannhode og i Kenya støttet vi barnehjemmet Kipchamgaa Children´s Home.

Situasjonen for foreldreløse barn i Kenya

Foreldreløse barn i Kenya er sårbare for en rekke overgrep. Diskriminering, hjemløshet, manglende tilbud for utdanning og helsetjenester, vold, barnearbeid og seksuell utnytting er noen av farene. Et barnehjem er redningen for mange.

Glade barn på Kipchamgaa Children´s Home

Glade barn i lek og latter.

Fotball på Kipchamgaa Children´s Home

Fotball er en populær aktivitet.

I dag bor 50 glade barn på barnehjemmet

Vi ble kjent med barnehjemmet i november 2008. Den gangen var institusjonen en falleferdig leilighet som manglet det aller mest nødvendige av midler barna trengte. I samarbeid med Omniflora og Finlays Flowers kjøpte vi landjord og bygde opp et nytt barnehjem som sto klart i november 2012. Barnehjemmet ledes av Mammaen Stella, en dame med et stort hjerte. I tillegg har de flere ansatte som passer på barna døgnet rundt. De har egne kokker og egne lærere ansatt. De minste barna går på skole på hjemmet mens de eldste har fått innvilget skolestipend og går på den lokale skolen.

Julegaven til ansatte går til barnehjemmet

Hvert år gir alle de ansatte i Mester Grønn julegaven sin som et økonomisk bidrag til barnehjemmet. Disse pengene er med på å dekke den daglige driften til mat, klær og skolegang for alle barna.

Besøk barnehjemmets internettside på http://www.kipchamgaachildrenshome.org/. De har også egen side på facebook ‘Kichamgaa Children’s Home’. Her legger de ut små og store hendelser i hverdagen.

Besøk på Kipchamgaa Children’s Home

Mester Grønns bidrag sikrer mange barn en trygg og god oppvekst.

Ønsker du å støtte barnehjemmet?

Kipchamgaa Children’s Home er driftet av «MG Omniflora Trust», og styremedlemmene av trusten.

Løpende finansiering skjer i dag gjennom donasjoner fra Mester Grønn AS, ansatte i Mester Grønn, Omniflora og Finlays. I tillegg er barnehjemmet helt avhengig av donasjoner fra lokalmiljøet, støttespillere og enkeltpersoner som ønsker å gi et bidrag.

Vi oppfordrer deg til å overføre en liten sum penger direkte til barnehjemmet. Vi garanterer deg at hver krone går direkte til barna og driften av hjemmet.

Kontonummer: 1503 45 42829

Merk innbetalingen med følgende mottaker:

Kipchamgaa Children’s Home c/o Mester Grønn AS

Gjellebekkstubben 7

N-3420 Lierskogen

Hver eneste krone du gir gjør en forskjell – ved å gi litt er du med på noe stort!

Erling Ølstad bretter papirfly på Kipchamgaa Children’s Home

Adm. dir i Mester Grønn Erling Ølstad er på besøk og lærer bort bretting av papirfly.

Vi anbefaler å lese