Fairtrade roseplantasje

Velg Fairtrade og styrk kvinners rettigheter

3. Mars, 2024
Kategori
Roser

Kjøper du en bukett med Fairtrade-merkede blomster er du med på å styrke kvinners rettigheter i utviklingsland. Velger du Fairtrade her - gjør du en forskjell der.

Å kjøpe Fairtrade-merkede produkter er en enkel ting du og jeg kan gjøre som er med på å bekjempe verdens fattigdom, og støtte kvinners rettigheter. Blomster har kraft til å gjøre verden til et bedre sted.

Fairtrade blomster

Vi har Norges største utvalg av Fairtrade-merkede blomster.

Fairtrade styrker kvinners rettigheter

De fleste arbeiderne på blomsterfarmer i Afrikanske land er kvinner. Gjennom bevisst å styrke kvinner som dyrker rosene hver dag, bidrar Fairtrade til å løfte kvinner og deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom.

På Fairtrade-sertifiserte farmer har kvinnene krav på fast ansettelse, lønnsutbetaling til faste tider, rett til å fagorganisere seg og bruk av beskyttelsesutstyr i omgang med sprøytemidler er pålagt. Kravene om minst to måneders fødselspermisjon og forbud mot at gravide håndterer sprøytemidler er viktig for de mange kvinnelige ansatte.

Fairtrade roseplantasje
Fairtrade roseplantasje

De fleste arbeiderne på blomsterfarmer i afrikanske land er kvinner.

Fairtrade bidrar til utvikling av lokalsamfunnet

Når du kjøper et Fairtrade-merket produkt, settes en del av kjøpesummen (kalt premium) av til et fond som brukes til utvikling av lokalsamfunnet. Det er arbeiderne selv som bestemmer hva disse pengene skal investeres i, enten det er skoler, barnehager, helsetilbud, vann eller vei.

​Mester Grønn er Norges største importør av Fairtrade-merkede roser, og det er vi er stolte av. Så se etter Fairtrade-merket neste gang du skal kjøpe roser hos Mester Grønn.

Hvert eneste kjøp bidrar!

Fairtrade roser

Fairtrade-merkede blomster

Vi anbefaler å lese