Fairtrade roseplantasje

Hva er Fairtrade?

28. Januar, 2023
Kategori
Roser

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land.

Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom. Fairtrade-merking av produkter gjør det mulig for importører og forbrukere å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.

Sikrer bedre arbeidsforhold

På Fairtrade-sertifiserte farmer har de krav på faste ansettelser, tryggere arbeidsforhold, lønnsutbetaling til faste tider, rett til å fagorganisere seg og bruk av beskyttelsesutstyr i omgang med sprøytemidler er pålagt. Kravene om minst to måneders fødselspermisjon og forbud mot at gravide håndterer sprøytemidler er viktig for de mange kvinnelige ansatte.

De strenge miljøkravene som inngår i Fairtrade-standardene begrenser dessuten bruken av sprøytemidler og krever rensing av eventuelt utslippsvann.

Fairtrade-merkede roser

Vi i Mester Grønn er Norges største importør av Fairtrade-merkede roser.

Fairtrade Premium

Når du kjøper et Fairtrade-merket produkt, settes 10 % av kjøpesummen (kalt premium) av til et fond som brukes til utvikling av lokalsamfunnet. Det er arbeiderne selv som bestemmer hva disse pengene skal investeres i, enten det er skoler, barnehager, helsetilbud, vann eller vei.

Størst importør av Fairtrade-blomster

Mester Grønn har importert roser fra Afrika siden 1999, og er i dag Norges største importør av Fairtrade-merkede roser. Les mer om Mester Grønn sitt angasjement om arbeidet til Fairtrade.

Å kjøpe Fairtrade-merkede produkter er en enkel ting du og jeg kan gjøre som er med på å bekjempe verdens fattigdom. Se etter Fairtrade-merket neste gang du handler.

Hvert eneste kjøp bidrar!

Fairtrade roser

Vi har til enhver tid et stort utvalg vakre bukett med Fairtrade-merkede blomster.

Fairtrade-merkede blomster

Vi anbefaler å lese