Fairtrade blomster

Mester Grønn om åpenhetsloven

Mester Grønn ønsker å skape forbedringer. Vi jobber kontinuerlig med forbedring gjennom åpenhet og transparens, slik at bransjen beveger seg i riktig retning.

Mester Grønn ønsker å skape forbedringer. En kontinuerlig forbedring gjennom åpenhet og transparens, hvor menneskene står sentralt, er avgjørende for at bransjen skal bevege seg i positiv retning. Åpenhetsloven gjelder for alle større virksomheter, og innebærer at vi som bedrift blant annet har plikt til å informere om hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger.  

Aktsomhetsvurderinger

Mester Grønn kartlegger og vurderer risiko knyttet til vår virksomhet. Gjennom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge bruker vi deres verktøy og ressurser for å nå vårt mål om å ha oversikt over mulig risiko, forebygge og unngå negative konsekvenser. Vi leverer hvert år en rapport til Etisk Handel Norge, som kan lastes ned her. Du kan lese den senest godkjente rapporten her. Denne rapporten er også i henhold til kravene i åpenhetsloven.

Selv om Mester Grønn har godkjente rapporter til Etisk Handel Norge, og jobber aktivt med aktsomhetsvurderinger, ivaretagelse av menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere, er det ikke enkelt. Menneskelige feil og svikt kan forekomme hos alle. Hos underleverandører kan avstanden bli større, noe som øker risikoen for at noe går uoppdaget gjennom systemet. Vi jobber kontinuerlig for at det ikke skal skje. Blant annet gjennom sertifiseringer. 

Fairtrade

En stor andel av rosene vi selger er Fairtrade-sertifisert.

Sertifiseringer og medlemskap

En svært stor andel av de rosene Mester Grønn selger er Fairtrade sertifisert. Det trygger en produksjon av roser hvor kravene til trygge arbeidsforhold og miljøvennlig produksjon blir fulgt opp av et kontrollorgan. I tillegg settes en del av kjøpesummen av til utvikling av lokalsamfunnet.

I tillegg til at de fleste av våre farmer i Afrika er Fairtradesertifisert er også vårt hovedkontor Fairtradesertifisert, i tillegg er både hovedkontor og alle butikker miljøfyrtårnsertifisert.

Vi har gjennomført et miljøregnskap for 2022.

Mester Grønn er også medlem av flere tiltak og organisasjoner som jobber for å ivareta mennesker og miljø. Mester Grønn er medlem av Etisk Handel Norge, FSI (The Floriculture Sustainability Initiative), Grønt Punkt mfl.

Slik jobber vi med våre leverandører

Vårt mål er å produsere blomster under etiske forhold. En av de viktigste tingene vi gjør for å klare dette, er å ha langsiktige relasjoner til våre leverandører. De må oppfylle etiske krav gjennom Meste Grønn sin Code of Conduct. Her er det tydelig at barnearbeid ikke skal forekomme, og arbeidsforhold skal følge klare standarder. Vi oppgir våre leverandører på forespørsel.

Kontakt oss 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Mester Grønn forholder seg til åpenhetsloven kan du sende en forespørsel til post@mestergronn.no

Spørsmål og svar

Mester Grønns bærekraftsstrategi inkluderer rettferdig og lik behandling av mennesker og beskyttelse av miljøet. Strategien dekker hele Mester Grønns verdikjede 

Les mer om hvordan vi jobber for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt om bærekraftstrategien vår her.

I vår Code of Conduct ivaretas dette. Alle leverandører informeres om og skriver under på at de har fått våre krav til leverandørene og de prinsippene vi jobber etter.

Som heleid kjede har Mester Grønn selv kontroll på innkjøpsmodellen, og har selv oversikt over leverandørene. Vi følger opp våre leverandører gjennom våre ansatte i Norge, Holland, Kina og India. 

Vi tror du også kan være interessert i dette