Mester Grønn butikk

Mester Grønn er stolt av å være Miljøfyrtårn-sertifisert

Mester Grønn har et mål om å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. Det har derfor vært viktig for oss å få på plass en miljøfyrtårn-sertifisering for å dokumentere vårt miljøengasjement for våre kunder og samarbeidspartnere.

Hele Mester Grønns virksomhet er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det vil si hovedkontor, logistikkvirksomhet og samtlige butikker. Dette innebærer at vi har forpliktet oss til å heve miljøprestasjonen gjennom å gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Miljøfyrtårnsertifiseringen er vår dokumentasjon på vår miljøinnsats.

Mester Grønn har satt i gang følgende miljøtiltak:

  • Fokus på å velge miljøvennlige produkter som f.eks. orkidéer, tulipaner, roser og azalea.
  • Fokus på avfallshåndtering (kildesortering) i butikkene og på hovedkontoret
  • Innført bruk av gjenbruksseil og dermed redusert forbruket av svøpeplast med 30 tonn per år.
  • Stor reduksjon i energiforbruk på hovedkontoret vårt ved etablering av miljøvennlig klimastyringssystem (jordvarme).
  • Innført to miljømøter i året hvor samtlige ansatte diskuterer egen miljøinnsats og blir enige om tiltak
  • Energiforbruk overvåkes og reduseres der det er mulig
  • Mål for redusert svinn
Fairtrade roser

Mange av våre produkter er produsert på en bærekraftig måte.

Første kjede med ny sertifiseringsordning

Mester Grønn har over mange år jobbet målrettet for å finne de mest miljøvennlige løsningene, og dra detaljhandelen i en riktig retning. For å dokumentere dette arbeidet inngikk Mester Grønn et pilotsamarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn med mål om å reformere sertifiseringsprosessen og lage en sertifiseringsordning tilpasset kjededrift. Denne ordningen er nå lansert. Mester Grønn er første kjede i landet som blir sertifisert etter denne ordningen.

Overrekkelse miljøfyrtårn sertifisering

- Vi er svært stolte av å kunne skilte med at vi er Miljøfyrtårn-sertifiset, sier Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

Vi anbefaler å lese