Mester Grønn kåret til Årets Miljøfyrtårn 2019

Mester Grønn kåret til Årets Miljøfyrtårn 2019

25. Januar, 2020

-Jeg er svært stolt over at vår satsing på miljø blir lagt merke til, sier Mester Grønn sin øverste sjef, Erling Ølstad.

Mester Grønn er kåret til «Årets Miljøfyrtårn 2019». En pris som anerkjenner det arbeidet som er gjort over flere år i Mester Grønn. Blomsterhandler og administrerende direktør Erling Ølstad er svært opptatt av å drifte Mester Grønn på en måte som både sikrer lønnsomhet og dermed arbeidsplasser, og samtidig pusher selskapet til å bli mer bærekraftig.

– Detaljhandelen er Norges største arbeidsplass, og en viktig motor for norsk økonomi. Nå har vi tunge skyer hengende over oss. Inntjeningen er lavere og vi ser at ressursbruken og forbrukskarusellen som vi bidrar til, er et alvorlig miljø- og klimaproblem. Grønn omstilling er nødvendig. Vi må tørre å tenke på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere. Vi må kontinuerlig lete etter områder hvor vi har miljøutfordringer, og jobbe innovativt for å løse dem, sier Ølstad.

Mester Grønn kåret til Årets Miljøfyrtårn

Administrerende direktør i Mester Grønn kunne stolt motta prisen ``Årets Miljøfyrtårn 2019`` fra daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Forbilledlig vinner

Daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er full av lovord i det hun overrekker prisen på Mester Grønn sitt hovedkontor i Lier.

– Mester Grønn er en kjede hvor miljøarbeidet er svært godt forankret både i ledelsen og nede i organisasjonen. Det er en god systematikk i arbeidet og de er ikke redde for å være tydelige og påvirke andre. Erling Ølstad er en fanebærer i seg selv og tar klare og uredde standpunkt, som ved fjerning av glitter. Miljøfyrtårn er imponert over nye og innovative løsninger som gjenbrukbare svøpeseil og bøttevaskeri. Blant våre 6400 medlemmer og 60 kandidater er de en forbilledlig vinner, sier Ytreberg

Mester Grønn kåret til Årets Miljøfyrtårn

Prisen "Årets Miljøfyrtårn" er en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort over flere år i hele organisasjonen.

Juryens begrunnelse

Norges største blomsterkjede har gått systematisk til verks for å implementere miljøledelse i alle ledd av organisasjonen, og har Miljøfyrtårn-sertifisert alle kjedens 129 butikker.

Suksessen til Mester Grønn, og bakgrunnen for prisen, skyldes blant annet den særdeles fremoverlente toppledelsen, som setter miljø høyt på agendaen, har klare mål, og bruker tid og ressurser på å involvere ansatte og spre riktige holdninger. De har klart å skape en kultur for grønn omstilling, for å tenke nytt og få frem nye grønne og innovative produkter.

 Her er noen av tiltakene som har gitt resultater:

  • Plastreduksjon: Mester Grønn sparer miljøet for over 30 tonn svøpeplast i året gjennom bruk av gjenbruksseil. De har bygget et eget bøttevaskeri på hovedkontoret slik at alle bøtter som tidligere var engangsbøtter, nå kan brukes flere ganger. Effekten av dette er at bøttene kan gjenbrukes 5-7 ganger før de resirkuleres til nye bøtter.
  • Intern forankring av miljøarbeidet: Det er gjennomført over 2000 miljøkurs for samtlige ansatte. I tillegg fremstår administrerende direktør som en fanebærer for miljø og bærekraft og sikrer strategiske valg som drar selskapet stadig videre i den grønne omstillingen.
  • Avfall: På hovedkontoret sorteres over 90 % av alt avfall, på 17 forskjellige fraksjoner. Dette har redusert kopipapirforbruket med om lag 4 millioner ark.
  • Energi: Butikkenes energiforbruk er fra 2018 til 2019 redusert med over 300 000 kilowattimer.
  • Transport: 92 % av all transport ble gjort med mer miljøvennlige lastebiler (EURO 5 og 6) og det benyttes sertifisert biodrivstoff i alle biler.
  • Arbeidsmiljø: Digitalisert HR-prosesser, betydelig fokus på intern opplæring i miljørutiner.
  • Produktportefølje:
  • Mester Grønn har besluttet å fjerne glitter fra alle varer for å redusere utslipp av mikroplast til naturen. I 2019 selges inngåtte avtaler og lager ut. Etter nyttår kjøpes det ikke inn noen produkter med glitter på.
  • Mester Grønn har lansert en helt ny kolleksjon med nedbrytbart sorgbinderi, som løser et stort miljøproblem på gravstedene.
  • Det jobbes kontinuerlig med å forbedre produktporteføljen slik at både planeter og annet har et så lavt klimafotavtrykk som mulig.

Tar standpunkt

Som del av en betydelig detaljhandelsbransje som står overfor store utfordringer knyttet til både bærekraft og omstilling i kundemønster, er juryen imponert over kjedens dyktige og fremoverlente lederskap, som tar et tydelig standpunkt og ansvar for å bevege seg mot en gradvis omstilling til grønn og sirkulær forretningsmodell. Dette bidrar både til å dytte resten av bransjen i en riktig retning, men ikke minst til å bevisstgjøre alle de 1500 ansatte til å ta små grønne valg hver dag, som til sammen gir store miljøeffekter.

Miljøvennlig nedbrytbart sorgbinderi

Mester Grønn har lansert 100% nedbrytbar sorgbinderi, nye og mer miljøvennlige begravelseprodukter.

Grønn omstilling gir resultater

I tillegg jobber kjeden aktivt med kompetanseutvikling av ansatte som villig deler sin kunnskap med kundene. Det betyr ikke at Mester Grønn er i mål. Det jobbes kontinuerlig med nye løsninger og prosesser for å sikre en grønn omstilling. Det er heller ikke slik at alle tiltakene er lønnsomme. Flere av tiltakene har en merkostnad.

– Her har vi utfordret både myndigheter og næring, og gått i front for å få skattelettelser og avgiftslettelser på de mest bærekraftige løsningene. For oss som jobber i en bransje med små marginer er det viktig at det ikke medfører kostnader å ta grønne og klimavennlige valg. Vi trenger at det offentlige legger til rette for at det skal lønne seg å ta grønne valg. Men vi trenger også kunder som setter pris på og selv gjør aktive valg til fordel for de som tilbyr grønne varer og tjenester. Vårt ønske er å utfordre både oss selv, leverandører og konkurrenter til å jobbe med innovative og bærekraftige løsninger i hele bransjen avslutter en stolt Ølstad.

Vi anbefaler å lese