Mester Grønn butikk kundemøte

Redusert energiforbruk, avfallshåndtering og emballasje

En av vår tids store miljøutfordringer er avfall og ikke-bærekraftig bruk av ressurser. Avfall på avveie ødelegger naturen rundt oss, og naturressursene spises opp. Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen, har et ekstra ansvar for å ta vare på den.

Avfallshåndtering

I våre butikker har vi tilrettelagt for kildesortering, og våre ansatte sorterer organisk avfall, papir, plast og restavfall. På kjøpesentrene benytter vi miljøstasjoner som tar imot disse avfallstypene. På hovedkontoret kildesorteres 80 % av alt avfall.

Avfallssortering hos Mester Grønn

Gode systemer bidrar en sorteringsgrad på 80% på hovedkontoret.

Mer miljøvennlig emballasje

Mester Grønn jobber aktivt med å benytte miljøvennlig emballasje og redusere bruk av unødvendig innpakning og emballasje. Som innpakning har Mester Grønn alltid brukt 100 % resirkulert avis uten trykk.

Redusert bruk av svøpeplast med 30 tonn i året

Vi bruker også gjenbruksseil rundt våre blomstercontainere for å beskytte blomstene under transport. Dette reduserer bruk av svøpeplast med 30 tonn hvert eneste år.

Miljøvennlige gjenbruksseil

Bruk av gjenbruksseil for å beskytte blomstene, reduserer bruk av svøpeplast drastisk.

Redusert energiforbruk

På hovedkontoret har vi investert i ny bygningsmasse med et mer miljøvennlig klimastyringssystem. Varmepumper bruker energi fra kjølerom til oppvarming av terminal. Strømforbruket er betydelig redusert, særlig i den kalde årstiden. I tillegg har vi investert i automatisk slukking/dimming av belysning i alle rom og utskifting av konvensjonell belysning til led-belysning i alle butikker.

Gjenbrukbare handlenett

Mester Grønn var en av de første kjedene som tilbød gjenbrukbare handlenett til sine kunder. Ved å bruke handlenettet flere ganger, kan kundene redusere bruken av plastposer.

Grønt Punkt medlem

Mester Grønn er medlem i Grønt Punkt Norge, en ordning som bidrar til å finansiere innsamlings- og gjenvinningsordningene i Norge.

Les mer om Grønt Punkt her.

Vi anbefaler å lese