Mester Grønn butikk kundemøte

Redusert energiforbruk, avfallshåndtering og emballasje

En av vår tids store miljøutfordringer er avfall og ikke-bærekraftig bruk av ressurser. Avfall på avveie ødelegger naturen rundt oss, og naturressursene spises opp. Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen, har et ekstra ansvar for å ta vare på den.

Avfallshåndtering

I våre butikker har vi tilrettelagt for kildesortering, og våre ansatte sorterer organisk avfall, papir, plast og restavfall. På kjøpesentrene benytter vi miljøstasjoner som tar imot disse avfallstypene. Fra de fleste butikkene våre samler vi i tillegg inn plastbrettene plantene kommer på, sorterer de i plasttyper og presser til baller som går tilbake til plastfabrikker i Europa. På hovedkontoret kildesorteres 80 % av alt avfall i 21 forskjellige fraksjoner, og 93% av all vår søppel blir gjenbrukt. 

Avfallssortering hos Mester Grønn

Gode systemer bidrar en sorteringsgrad på 80% på hovedkontoret.

Redusert bruk av svøpeplast med 30 tonn i året

Vi bruker i økende grad gjenbruksseil rundt våre blomstercontainere for å beskytte blomstene under transport. Dette reduserer bruk av svøpeplast med 30 tonn hvert eneste år.

Miljøvennlige gjenbruksseil

Bruk av gjenbruksseil for å beskytte blomstene, reduserer bruk av svøpeplast drastisk.

Bøttevaskeri

For at avskårne blomster skal holde seg friske og fine, fraktes de fra gartneriene i bøtter med vann. For snart 4 år siden investerte Mester Grønn i det eneste store bøttevaskeriet for blomsterbøtter som er i Skandinavia. Vi vasker i dag ca 2,5 millioner bøtter hvert år.  Hver bøtte kan gjenbrukes 5-7 ganger, før den blir så sprø i plasten av varmebehandlingen at den sprekker. Vi sorterer bøttene i vaskeprosessen, og de som blir utsortert går tilbake til fabrikken som lager nye bøtter av de gamle.  Dette er sirkulærøkonomi i praksis, og vi sparer miljøet for ca 400 tonn hardplast i året. 

Bøttevaskeri hos Mester Grønn

Vasking og gjenbruk av blomsterbøtter sparer miljøet.

Redusert energiforbruk

På hovedkontoret har vi investert i ny bygningsmasse med et mer miljøvennlig klimastyringssystem. Varmepumper bruker energi fra kjølerom til oppvarming av terminal. Strømforbruket er betydelig redusert, særlig i den kalde årstiden. I tillegg har vi investert i automatisk slukking/dimming av belysning i alle rom, og jobber med å skifte konvensjonell belysning til led-belysning i alle butikker.

Mer miljøvennlig emballasje

Mester Grønn jobber aktivt med å benytte miljøvennlig emballasje og redusere bruk av unødvendig innpakning og emballasje. Som innpakning har Mester Grønn alltid brukt 100 % resirkulert avis uten trykk.

Mester Grønn var en av de første kjedene som tilbød gjenbrukbare handlenett til sine kunder. Ved å bruke handlenettet flere ganger, kan kundene redusere bruken av plastposer. Overskuddet fra salget av både nett og poser går til Frelsesarmeens arbeid for vanskeligstilte.

Miljønett

Vi selger praktiske miljønett som er supre å bruke som handlenett.

Grønt Punkt medlem

Mester Grønn er medlem i Grønt Punkt Norge, en ordning som bidrar til å finansiere innsamlings- og gjenvinningsordningene i Norge.

Les mer om Grønt Punkt her.

Vi anbefaler å lese