Frelsesarmeen i Ukraina

Hjelp Frelsesarmeens arbeid i Ukraina

4. Mars, 2022

Frelsesarmeen har en lang historie i Ukraina og har fra første dag i krigen vært i front for å redde liv og lindre nød.

Nå trenger Ukraina din hjelp!

Frelsesarmeen har lokalt ansatte og frivillige rundt om i Ukraina som hjelper krigsofre med vann, mat, husly, praktisk bistand og nødvendig omsorg. Frelsesarmeen har et etablert og effektivt system for hjelpearbeid i Ukraina og landene rundt. Dette gjør at hjelpen kommer raskt ut til de som trenger det mest. Nå kan du være med å støtte dette viktige arbeidet.

Etablert system for hjelpearbeid i Ukraina

Frelsesarmeen har arbeidet i de berørte landene i mange år, og konkret nødhjelpsinnsats er allerede i gang i Ukraina, samt nabolandene Romania, Moldova, Polen, Slovakia og Tsjekkia, samt blant internt fordrevne i Russland.

Frelsesarmeens globale innsats koordineres av deres internasjonale nødhjelpsteam som har fått sin base hos Frelsesarmeen i Polen for å kunne håndtere krisen best mulig derfra.

Frelsesarmeen i Ukraina

Frelsesarmeen har et etablert og effektivt system for å hjelpe krigsofre på flukt.

Hva består hjelpearbeidet i?

Nå hjelper våre lokale folk medmennesker i krise, med vann og mat, husly og hjertevarme, samtale og annen hjelp. Frelsesarmeen startet umiddelbart hjelpearbeid i Ukraina, og flere av de omkringliggende landene. Les mer om hjelpearbeidet på Frelsesarmeen sine hjemmesider.

Er Frelsesarmeen til stede i Ukraina?

Frelsesarmeen har vært en integrert del av lokalsamfunn i Ukraina siden 1993. Vi har sentre i Kyiv, Lviv, Vinnytsia, Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Pisochin, Kropyvnytskiy og Novy.

Frelsesarmeen er også til stede i nærliggende land som Polen, Moldova, Russland, Slovakia, Romania, Tsjekkia, Ungarn og Litauen.

Frelsesarmeen i Ukraina, Georgia, Moldova og Romania har omlag 100 offiserer, 170 ansatte og 2000 frivillige medlemmer.

Frelsesarmeen i Ukraina

Oversikt over hvor Frelsesarmeen er til stede i Ukraina og i nabolandene.

Noen glimt fra hjelpearbeidet i Ukraina

Frelsesarmeens arbeid i Ukraina

Utdeling av mat og drikke er en viktig del av hjelpearbeidet.

Frelsesarmeen i Ukraina

Frelsesarmeenn gir nødhjelp i form av mat og drikke til mennesker på flukt.

Frelsesarmeen i Ukraina

Frelsesarmeen er ute på gatene og fanger opp de som trenger nødhjelp.

Frelsesarmeen har et etablert og effektivt system for å hjelpe krigsofre på flukt.

Frelsesarmeen har et etablert og effektivt system for å hjelpe krigsofre på flukt.

Frelsesarmeens arbeid i Ukraina
Frelsesarmeen i Ukraina

Frelsesarmeen hjelper også til med husly for de som trenger det.

Les mer om vår støtte til Frelsesarmeen