Mester Grønn gir penger til Frelsesarmeen

Overfører 1 million kroner til Frelsesarmeen

Mester Grønn overfører også i år en million kroner til Frelsesarmeen. Disse pengene går til Frelsesarmeens ulike prosjekter for vanskeligstilte.

Mester Grønn og Frelsesarmeen har hatt et langt og godt samarbeid gjennom mange år. Det var derfor naturlig for Administrerende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad og Markedsdirektør Hege Hildeng, å stå grytevakt for Frelsesarmeen på universitetsplassen en av de siste dagene før jul.

Administrenrende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad overleverte 1 million kroner til Frelsesarmeen.

Administrenrende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad, overleverte 1 million kroner til Frelsesarmeen.

Støtter arbeidet for vanskeligstilte

Denne hustrige desemberdagen kunne Erling Ølstad på vegne av Mester Grønn, overrekke Frelsesarmeen en gavesjekk med en million kroner. Pengene er samlet inn via salget av Frelsesarmeens rosebukett og overskuddet fra posesalget. Pengegaven går i år, som tidligere år, til to tiltak; Jobben for rusmisbrukere og til ferieleir til barn som ellers ikke vil få noe ferie.

Pengegave fra Mester Grønn til Frelsesarmeen

Markedsdirektør Hege Hildeng og administrerende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad, står grytevakt sammen med Frelsesarmeens Marianne Groven og Knud David Welander.

Gir ubetinget omsorg

-Frelsesarmeen gir ubetinget omsorg og omtanke til andre. I julehøytiden er det spesielt viktig, sier Ølstad. – Vi føler Frelsesarmeens humanitære arbeid er det som bidrar mest til å skape et verdig liv for de som faller utenfor samfunnet. De får et sted å gå til, en møteplass. En jobb er kanskje noe av det viktigste vi kan ha når livet går imot oss. Jeg er stolt av at vi sammen kan bidra og være med å gjøre en forskjell, avslutter Ølstad.


Dette går pengene til

Midlene fra Mester Grønn går til Frelsesarmeens ulike prosjekter, og støtten går bl.a. til rusomsorgen, barne- og familieleire og eldre.

Rusomsorgen:

Frelsesarmeen har et arbeidstreningstilbud for rusmisbrukere som heter «Jobben». Her får brukere mulighet til å få en bedre hverdag ved at de får prøve seg som arbeidstakere. For noen vil dette bety en unik mulighet for å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet.

Barne- og familieleire:

Frelsesarmeen arrangerer sommerleire for barn og familier som ikke har mulighet til å reise på sommerferie. Her får de ta del i opplevelsesrike aktiviteter.

Eldre:

Mange eldre mangler sosialt nettverk og sliter med ensomhet og isolasjon. Frelsesarmeens besøkstjeneste stiller opp for de som trenger praktisk hjelp og støtte, eller bare noen å snakke med. Frelsesarmeen arrangerer turer, eldretreff, konserter og andre trivselstiltak, som gir de eldre muligheten for flotte opplevelser i et hyggelig fellesskap.

Vi tror du også vil like