Mester Grønn gir penger til Frelsesarmeen

Overfører 1 million kroner til Frelsesarmeen

17. Desember, 2022

– Vi har en visjon om å skape glede, og det har Frelsesarmeen også. Det henger så godt sammen, sa administrerende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad da han overrakte en million kroner til Frelsesarmeens prosjekter Jobben og Ferietilbud for barnefamilier.

Mester Grønn har vært en stabil støttespiller for Frelsesarmeen i 25 år, og hvert år gir vi rundt en million kroner til Frelsesarmeens humanitære arbeid. Pengene er samlet inn via salget av Frelsesarmeens rosebukett og et bidrag fra posesalget. Pengegaven går i år, som tidligere år, til to tiltak; Jobben for rusmisbrukere og til ferieleir til barn som ellers ikke vil få noe ferie.

Administrenrende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad overleverte 1 million kroner til Frelsesarmeen.

Administrerende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad overrakte en million kroner til Frelsesarmeen. Sjekken ble tatt imot av kommandør Lisbeth Welander. 

Delte ut roser på gata

Under overrekkelsen av pengegaven for 2022 på universitetsplassen i Oslo, ønsket Mester Grønn å gi deltakerne på Jobben en spesiell arbeidsdag ved å gi dem roser de kunne dele ut til forbipasserende. 

– For meg har Frelsesarmeen betydd alt. De gir meg noe å gjøre hver dag og noe å gå til, sa Arne en av Jobben– deltakerne som syntes det var hyggelig å kunne glede folk i gata med roser. 

Frelsesarmeen deler ut roser

Utdeling av roser på Karl Johans gate i Oslo skapte mye glede.

Erling Ølstad deler ut roser på Karl Johan

Erling Ølstad deler ut roser til deltakerne på Jobben som skulle dele de ut til forbipasserende på Karl Johan.

Gir ubetinget omsorg

– Vi i Mester Grønn har en visjon om at vi skal skape glede, og dere skaper glede hver dag ved å ta vare på byen og gjøre det fint rundt oss. Det er viktig for mennesker, sa Ølstad til Jobben– deltakerne som blant annet rydder gatene for søppel.

– Frelsesarmeen gir ubetinget omsorg og omtanke til andre. I julehøytiden er det spesielt viktig, sier Ølstad. – Vi føler Frelsesarmeens humanitære arbeid er det som bidrar mest til å skape et verdig liv for de som faller utenfor samfunnet. De får et sted å gå til, en møteplass. En jobb er kanskje noe av det viktigste vi kan ha når livet går imot oss. Jeg er stolt av at vi sammen kan bidra og være med å gjøre en forskjell, avslutter Ølstad. 

Mester Grønn deler ut penger til Frelsesarmeen

Pengegaven fra Mester Grønn bidrar til at vi kan hjelpe enda flere som trenger det, sier Lisbeth Welander i Frelsesarmeen.

Støtter Frelsesarmeens humanitære arbeid

Kommandør Lisbeth Welander, som tok imot en sjekk på en million kroner, setter stor pris på den stabile støtten fra Mester Grønn. 

– Helt konkret betyr det at vi har mer mat å dele ut og mer omsorg å gi fordi vi har mer midler. Det gjør at vi kan være med på å strekke ut en hjelpene hånd slik at gleden blir formidlet videre. Vi kunne ikke gjort det uten de gode bidragsyterne våre, sier Welander.


Dette går pengene til

Midlene fra Mester Grønn går til Frelsesarmeens ulike prosjekter, og støtten går bl.a. til jobbtilbud for rusavhengige Jobben og og ferietilbud for vanskeligstilte.

Jobben - Jobbtilbud for rusavhengige:

Frelsesarmeen har et arbeidstreningstilbud for rusmisbrukere som heter «Jobben». Her får brukere mulighet til å få en bedre hverdag ved at de får prøve seg som arbeidstakere. For noen vil dette bety en unik mulighet for å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet.

Ferietilbud for vanskeligstilte:

Frelsesarmeen arrangerer sommerleire for barn og familier som ikke har mulighet til å reise på sommerferie. Her får de ta del i opplevelsesrike aktiviteter.

Vi tror du også vil like