100% nedbrytbart sorgbinderi

Velg 100% nedbrytbart sorgbinderi

Mester Grønn tar nå grep om en miljøutfordring du kanskje ikke visste om; håndtering av blomster etter begravelser. Nå har vi lansert 100% nedbrytbar gravpynt og begravelseprodukter.

Årlig gjennomføres det rundt 3700 gravferder i Oslo, og blomster er en viktig del av seremonien. Blomster blir brukt for å hedre den avdøde og vise omsorg for de pårørende, og er med på å skape en vakker ramme rundt en trist anledning.

gravkranser

Gravkranser ment til å pynte norske kirkegårder har i mange år skapt en stor miljøutfordring for Gravferdsetaten.

Omfattende sorteringsjobb

I et miljøperspektiv er utfordringen hvordan blomstene skal håndteres etter at seremonien er over.

Større sorgbinderi som kistedekorasjoner, kranser og hjerter, utføres med en binderiteknikk som krever et underlag for å få ønsket form og utførelse. Hittil har disse underlagene vært laget av plast, og det brukes plasttråd eller ståltråd for å feste blomster og silkebånd. Til enklere bårebuketter brukes det ofte plasttråd og ståltråd for å binde opp bukettene.

Dette fører til at gravferdsetatene rundt om i landet får ansvar for en stor sorteringsjobb i etterkant av gravferdsseremoniene, og de sitter igjen med en stor andel restavfall. I tillegg ødelegges komposteringsutstyr av ståltråd og plasttråd som er vanskelig å plukke ut av produktene.

Sorgbinderi i oasis.

Sorgbinderi som kistedekorasjoner, kranser og hjerter har tradisjonelt blitt laget med materialer som oasis, plast- og ståltråd. Nå tar Mester Grønn grep for å skape endring i bransjen.

Gravferdsetaten ønsker å redusere mengden restavfall

Etter bisettelsesseremonier er Begravelsesbyråene i Oslo pålagt å sortere i fraksjonene planteavfall, plast, papir og restavfall. Dette er et utfordrende og tidkrevende arbeid, sier avd. sjef Erik Foss i Gravferdsetaten. Mengden plastavfall og restavfall kunne vært redusert betraktelig dersom dekorasjonene var laget med komposterbart materiale. Fra Alfaset krematorium og kapellene på Vestre og Østre gravlund ble det i 2018 levert ca. 25 tonn restavfall og ca. 100 tonn grøntavfall til kompostering. Mye av plasten og andre ikke komposterbare materialer lar seg ikke sortere ut, og mye plast og planteavfall blir derfor også levert som restavfall.

I Oslo er ca. 20 % av gravferdene kistebegravelser. Da legges blomstene på graven og ligger der til de er visne. Når blomsten fjernes er det nesten umulig å sortere ut plast og annet ikke komposterbart materiale, og mesteparten må leveres som usortert restavfall.

På landsbasis var det i 2018 rundt 40 800 gravferder, så det er snakk om store mengder restavfall som vi ønsker å redusere.

Dette er bakgrunnen for at Gravferdsetaten i Oslo henvendte seg til Mester Grønn for å få hjelp til å utarbeide et plastfritt og mer miljøvennlig alternativ, sier Foss.

100% nedbrytbart sorgbinderi

Alle produktene blir tydelig merket, og det vil gjøre sorteringen enklere for de ansatte i Gravferdsetaten.

Mester Grønn har utviklet en miljøvennlig løsning

Som en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift har Mester Grønn ekstra fokus på å jobbe med miljøvennlige tiltak. Adm.dir. Erling J. Ølstad er glad for at Gravferdsetaten har tatt tak i denne problematikken, og sier det har vært nyttig med et samarbeid for å finne en bedre løsning. Etter to års arbeid er vi stolte av å kunne lansere sorgbinderi som er 100% nedbrytbart, samtidig som det tilfredsstiller kravene vi har til kvalitet.

Produktene kan nå lages på et underlag av naturmaterialene halm og mose. Mosen er restavfall fra moseproduksjon som ellers ikke ville blitt utnyttet.

Blomstene festes til underlaget med naturtråd. Silkebånd til en siste hilsen er også laget av biologisk nedbrytbart materiale, og båndet festes til produktet med en trepinne. Det vil si at hele produktet kan komposteres.

I tillegg til sorgbinderi, er alle våre produkter av mose og bar til å pynte på graven, 100% nedbrytbare. Produktene har en tydelig merking som vil gjøre sorteringen enklere for de ansatte i Gravferdsetaten. Produktene vil selges i alle Mester Grønns butikker over hele landet og i nettbutikken.

Det vil ta noe tid å få stor nok produksjon av nedbrytbare underlag til å dekke alle leveranser, men på sikt er målet at alt sorgbinderi Mester Grønn tilbyr skal være 100% nedbrytbart.

miljøvennlig gravkrans

All gravpynt av mose og bar er nå 100% nedbrytbart.

Vi tror du også vil like