Miljøvennlige plantebrett

Lanserer mer miljøvennlig plantebrett

25. April, 2023

Vi har utviklet et mer miljøvennlig plantebrett i samarbeid med Stora Enso, verdens nest største skogindustri-konsern. Plantebrettet er laget av sertifisert nordisk trevirke, og har opp mot 75% lavere CO2 avtrykk sammenlignet med tilsvarende plantebrett i plast.

Etter flere år med testing og utvikling lanserer vi nå PureFiber Horti tray plantebrett. Vi har gått sammen med verdens nest største skogindustrikonsern, Stora Enso, og utviklet en ny standard for frakt av planter, med potensiale til å erstatte millioner av plastbaserte plantebrett. Plantebrettet, som vil kutte bransjens CO2-utslipp betydelig, er nå klart til lansering.

Plantebrettene er basert på sertifisert nordisk trevirke, og har opp mot 75% lavere CO2 avtrykk sammenlignet med tilsvarende plantebrett i plast.

Skaper en litt grønnere verden

Mester Grønn og Stora Ensos innovasjonsprosjekt har skapt en helt ny standard for en hel bransje, med potensiale til å erstatte enorme mengder plast. Vi lanserer nå et nytt plantebrett laget av 100 % fornybare ressurser, basert på sertifisert Nordisk trevirke. Brettet har opp mot 75 % lavere CO2-avtrykk, sammenlignet med tilsvarende bransjestandard i plast, og er med det en stor og viktig nyhet i bransjens bidrag til å nå klimamålene, og også redusere plastforsøpling i naturen.

Miljøvennlige plantebrett
Miljøvennlige plantebrett

Vi lanserer nye plantebrett laget av naturlig trefiber i stedet for plast.

Mindre plastforsøpling i naturen

Administrerende direktør og eier av Mester Grønn, Erling Ølstad, uttaler at vi selger en bit av naturen – derfor føler han et ekstra ansvar for å ta vare på den. Han legger til: «plantebrettet blir ikke et stort bidrag i Mester Grønns lommebok – til det er plast for billig – men plantebrettet brettet kan forhåpentligvis bidra til mindre utslipp i vår bransje, og mindre plastforsøpling i naturen. 

Senior Technical Sales Manager, Stora Enso , Anna Stenström, sier: Hållbarhet är i fokus för allt vi gör inom Stora Enso. Och tillsammans med Mester Grönn har vi nu tagit fram ett transporttråg för blomstermarknaden som är outstanding när det gäller klimatavtryck och cirkularitet. Vi har haft ett nära samarbete i produktutvecklingsarbetet där vi tittat extra på funktion och hantering samt testat tråget kritiskt i verkliga miljöer. Kort och gott, ett lyckat projekt!

Miljøsjef i Mester Grønn, Henrik Jagland, sier: Det kan synes for mange som om blomsterbrett blir en dråpe i havet – noe det sannsynligvis er i den store sammenhengen. Men like fullt er det et bidrag med et potensiale som er større enn hva det høres ut som. Bare i Europa i dag brukes det hundrevis av millioner engangsbrett, laget av plast. Potensialet er derfor stort. 

Bare i Europa brukes det i dag mer en 450 millioner engangsbrett pr. år laget av plast. Potensialet er enormt for miljøet hvis det nye PureFiber brettet blir fremtiden for blomsterbransjen. Med dette har Mester Grønn virkelig bidratt til en betydelig grønnere blomsterbransje i Europa.

Erstatter plast med trefiber

Mester Grønns potteplantesjef, Jon Tore Fuglevik, uttaler at han håper på at flere i bransjen tar i bruk brettet, og oppfordrer alle til å bli med på å skape en litt renere bransje. 

Fakta om plantebrettet:

  • Laget av bærekraftig Nordisk trefiber
  • Plastikk- og PFAS-fritt
  • Laget i Sverige og produsert med 100% grønn elektrisitet
  • Holder opptil 6,5 kilo
  • Gjenbrukbart og resirkulerbart


Miljøvennlige plantebrett
Miljøvennlige plantebrett

Plantebrettet erstatter vanlige plastbaserte plantebrett og er mer skånsomme for naturen.