Mester Grønn er nå Miljøfyrtårn-sertifisert

Mester Grønn er nå Miljøfyrtårn-sertifisert

13. November, 2017

Tirsdag 14. november 2017 mottok Mester Grønn endelig beviset på at hele virksomheten, inkludert 119 butikker med over 1400 ansatte, er Miljøfyrtårn-sertifisert. Veien frem mot sertifisering har vært en viktig prosess for den miljøengasjerte blomsterkjeden.

– I Mester Grønn ønsker vi å være vårt samfunnsansvar bevisst. Vi mener at både virksomheter og individer må gjøre det de kan for å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. En av vår tids store miljøutfordringer er avfall og ikke-bærekraftig bruk av ressurser. Avfall på avveie ødelegger naturen rundt oss, og naturressursene spises opp. Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen, har et ekstra ansvar for å ta vare på den, sier Erling Ølstad, administrerende direktør i Mester Grønn.

Mester Grønn miljøfyrtårn sertifisert

Ordfører i Lier Kommune, Gunn Cecilie Ringdal, deler ut beviset på at Mester Grønn nå er Miljøfyrtårn-sertifisert.

– Vi er svært stolte over å kunne skilte med at hele virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi tror at det å være sertifisert som Miljøfyrtårn vil være en absolutt nødvendighet for å drive forretninger i fremtiden, sier Henrik Jagland, miljøansvarlig i Mester Grønn.

Første kjede med ny sertifiseringsordning

For noen år tilbake startet Mester Grønn et revitaliserende samarbeid med Miljøfyrtårn som har resultert i en helt ny sertifiseringsordning for store virksomheter og kjeder. Målet var å lage en bærekraftig sertifiseringsordning som større virksomheter kan binde seg til, både økonomisk og organisatorisk. Denne ordningen er nå lansert. Mester Grønn er første kjede i landet som blir sertifisert etter denne ordningen.

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er imponert over holdningene og engasjementet til Mester Grønn:

– Vi gratulerer Mester Grønn med Miljøfyrtårn-sertifisering av hele selskapet. Innsatsen som er lagt ned for å ta et helhetlig miljøansvar er imponerende. Samtidig har Mester Grønn utfordret oss på vår sertifiseringsordning og gjort at vi har tatt store steg i retning av å bli enklere, mer relevante og forhåpentligvis også lønnsomme, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøvennlige gjenbruksseil miljøfyrtårn

Bruk av gjenbruksseil for å beskytte blomstene, reduserer bruk av svøpeplast drastisk.

Systematisering av driften og fornybar biodiesel

Det viktigste miljøtiltaket som er innført på blomsterkjedens 119 utsalgssteder, logistikk-, terminal- og hovedkontordrift, er systematisering av driften.

– Gjennom dette arbeidet har vi skapt en helt annen bevissthet rundt at hver enkelt ansatt har et miljøansvar – både på jobb og privat. Vi tror at dette umiddelbart vil gi stor effekt, sier Jagland.

I tillegg har kjeden besluttet at hele bilparken med lastebiler, varebiler og personbiler som kjører på konvensjonelt drivstoff (diesel), nå skal kjøre på fornybar biodiesel. Dette vil redusere klimagassutslippet knyttet til selskapets transport med om lag 65 %.

– Vi forventer å merke en umiddelbar reduksjon i utslipp fra våre lastebiler og varebiler som kjører på fornybar diesel. Ikke minst vil det bidra til et drastisk lavere utslipp fra våre lastebiler i trafikktunge områder som Oslo, sier Jagland.

Fokus på å redusere og forbedre avfallshåndtering er også viktig for virksomheten, som har tro på at kontinuerlig og systematisk innsats for miljøet på sikt er avgjørende.

Utover høsten og vinteren venter diplomoverrekkelser og feiring både på hovedkontoret og lokalt i alle landets butikker. Det markerer at kjeden nå er forpliktet til å bli mer miljøvennlige, og at alle ansatte må jobbe for å bli enda bedre på det de allerede gjør.

Alle Mester Grønn sine lastebilder kjører på fornybar biodiesel.

Alle Mester Grønn sine lastebilder kjører på fornybar biodiesel.

Vi tror du også vil like å lese dette