Bilde uten navn

Slik jobber vi med inkluderende arbeidsliv

Vi i Mester Grønn ønsker å bidra til at flere i utenforskap skal komme i arbeid. Vi jobber derfor aktivt med inkluderende arbeidsliv.

Svært mange i arbeidsfør alder har havnet i utenforskap. Mange av disse har restarbeidsevne som samfunnet trenger, og de har selv et ønske om å være en del av arbeidslivet. Vi ønsker å bidra til at flere av disse kan komme i arbeid. På terminalen vår har vi valgt å fokusere på flyktninger, mens vi i butikk inkluderer alle som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet.

Titalls flyktninger på terminalen

På terminalen er det ikke krav til å kunne norsk, og vi har allerede ansatte fra flere titalls nasjonaliteter. På terminalen har vi flere gode eksempler på mennesker som har gått fra utenforskap til 100% faste stillinger. Ved å investere i mennesker som står utenfor arbeidslivet har Mester Grønn bidratt til et løft for enkeltmennesket, samfunnet og samtidig sikret seg en dyktig medarbeider. Skikkelig vinn-vinn situasjon.

Ansatt på hovedkontoret til Mester Grønn

På terminalen har vi mange eksempler på flyktninger som har gått fra utenforskap til faste stillinger.

Ansatte i Mester Grønn blomsterbutikk

Vi investerer tid, opplæring, oppfølging og ledelse, og målet er at praksisplassen ender i en fast ansettelse.

Inkluderende ansettelser i butikk

I butikk er det nødvendig med tilstrekkelige norskkunnskaper for å kommunisere med kundene. Vi ser at dette er en fin måte å rekruttere mange gode medarbeidere på. Vi mener at investeringen i å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet lønner seg. Vi investerer tid, opplæring, oppfølging og ledelse, og målet er at praksisplassen ender i en fast ansettelse.

Fra arbeidspraksis til fast stilling

Abed kom til Norge som flyktning. Takket være prosjektet til Mester Grønn sammen med NAV og flyktningtjenesten fikk han arbeidspraksis allerede mens han gikk på introduksjons-programmet. Etter 6 måneder fikk han 40% fast stilling på lageret, og gikk 3 dager på introduksjons-programmet. Når introprogrammet var over, fikk han 100% fast jobb. Glad og fornøyd har han blitt en del av arbeidslivet og kan forsørge seg selv og sin familie. Norsken er betydelig bedret og han ser lyst på fremtiden.

Terminalen til Mester Grønn

Abed er et godt eksempel på hvordan samarbeidet mellom Mester Grønn og NAV har endt i 100% fast jobb.

Ansatt på hovedkontoret til Mester Grønn

Slik jobber vi med mangfoldsledelse

  • Lederopplæring og lederprinsipper
  • Digitalt rekrutteringssystem
  • Like retningslinjer for rekruttering for hele kjeden
  • Egne retningslinjer for inkludering av mennesker i utenforskap
  • Samarbeid med NAV og tiltaksarrangører