Logg inn
eller
Registrer deg
Ved å opprette en konto hos oss vil du enklere kunne gjennomføre fremtidige kjøp, gi en raskere utsjekk i kassen og få full ordrehistorikk over alle bestillinger.
0 0,-

Mester Grønn støtter arbeid for vanskeligstilte

Frelsesarmeen viser omsorg for hele mennesket gjennom sine mange prosjekter for samfunnets svakeste, både lokalt og internasjonalt. De tilbyr "suppe, såpe og frelse" i ord og handling for å møte menneskelige behov, og for å hjelpe andre - OTHERS.

Mester Grønn og Frelsesarmeen har hatt et langt og godt samarbeid, hvor overskuddet av posesalget i Mester Grønn butikkene går til Frelsesarmeens arbeid. Hvert år blir dette rundt en million kroner til Frelsesarmeens ulike prosjekter. Vi har også Frelsesarmeens innsamlingsbøsser stående på disken i alle våre butikker, slik at de kundene som ønsker det, kan gi et ekstra bidrag.

Others-bukett fra Mester Grønn

Grunnleggeren av Frelsesarmeen general William Booth, sendte et telegram til offiserer rundt omkring i verden på starten av 1900-tallet for å poengtere kjernen i arbeidet. Telegrammet inneholdt ett enkelt ord – «Others». Det fanget hele grunnlaget for organisasjonen, og for deres arbeid for å hjelpe andre.

I 2011 lanserte Mester Grønn en egen OTHERS-bukett med Fairtrade-merkede roser fra Kenya. For hver bukett som selges går kr 20,- til Frelsesarmeen. For deg som kjøper gir det muligheten til å få kvalitet, sikret produksjonshistorie og en samfunnsengasjert gave på toppen. Det sier seg selv at en slik gave også er ekstra hyggelig å gi bort og motta.

OTHERS-buketten kjøper du i alle våre blomsterbutikker og her i nettbutikken.

På Frelsesarmeens nettsider kan du lese mer om deres arbeid med «Others» og kjøpe flere Others-produkter.

Pin itFor hver Others-bukett som selges går kr 20,- til Frelsesarmeen.

Hva går pengene til?

Midlene fra posesalget og Others-buketten fordeles en gang i året til Frelsesarmeens ulike prosjekter, og støtten gåt bl.a. til rusomsorgen, barne- og familieleire og ulike tiltak for eldre.

Foto: Frelsesarmeen

Eldre

Mange eldre mangler sosialt nettverk og sliter med ensomhet og isolasjon. Frelsesarmeens besøkstjeneste stiller opp for de som trenger praktisk hjelp og støtte, eller bare noen å snakke med. Frelsesarmeen arrangerer turer, eldretreff, konserter og andre trivselstiltak, som gir de eldre muligheten for flotte opplevelser i et hyggelig fellesskap.

Rusomsorgen

”Jobben” er et arbeidstreningstilbud for rusmiddelmisbrukere eller tidligere rusmiddelmisbrukere. Hensikten er at brukere kan få mulighet til å utføre et arbeid, oppleve en meningsfull hverdag og prøve seg ut som arbeidstaker. For enkelte kan dette være veien inn til det ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg gis støtte til annet arbeid som direkte kan knyttes opp mot brukerne, for å gi dem en lettere hverdag.

Barne- og familieleire

Det er ingen selvfølge for alle å få reise på sommerferie! Frelsesarmeen arrangerer sommerleire for barn og familier, med aktiviteter som er meningsfulle, og som gir deltakerne muligheten for utvikling og mestringsopplevelser. Aktiviteter som teater, band, fotball, friluftsliv og dans, får tankene bort fra hverdagens utfordringer og skaper yrende glede!

Les mer om Frelsesarmeens arbeid på www.frelsesarmeen.no

Hei og velkommen til oss

800 80 111
Åpningstider:
Mandag - fredag 08.00 - 20.00
Lørdager 09.00 - 15.00