Miljø

Vi er opptatt av miljø og bærekraftig utvikling

Mester Grønn er et firma som har fokus på etikk og miljø. Dette skal vi praktisere overfor hverandre, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Miljøfyrtårnsertifisert

Hele Mester Grønns virksomhet er Miljøfyrtårnsertifisert. Det vil si hovedkontor, logistikkvirksomhet og samtlige butikker. Dette innebærer at vi har forpliktet oss til å heve miljøprestasjonen gjennom å gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Miljøfyrtårnsertifiseringen er vår dokumentasjon for vår miljøinnsats.

Miljøvennlige produkter

Mester Grønn har et mål om å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. Det er derfor viktig for oss å samarbeid med gartnere som også har fokus på miljø, slik at vi kan selge miljøvennlige produkter som f.eks roser, tulipaner, orkidéer og azalea. Vi selger en bit av naturen, og det gjør at vi har et ekstra stort ansvar for å ta vare på den.

Fairtrade roseproduksjon

Alle våre afrikanske roser kommer fra Fairtrade-sertifiserte gartnere som har strenge miljøkrav.

Redusert energiforbruk, avfallshåndtering og emballasje

En av vår tids store miljøutfordringer er avfall og ikke-bærekraftig bruk av ressurser. Avfall på avveie ødelegger naturen rundt oss, og naturressursene spises opp. Vi har derfor stort fokus på avfallshåndtering både ute i butikkene og på hovedkontoret. Gjennom etablering av et miljøvennlig klimastyringssystem har vi også klart å redusere energiforbruket på hovedkontoret mye.

Les om våre miljøtiltak