Slik jobber vi med miljø og klima

Kategori

Vi som lever av naturen, har et ekstra ansvar for å beskytte og ta vare på den. Derfor har vi satt oss ambisiøse mål og ønsker å være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig forvaltning og utvikling av klima, miljø, mennesker og samfunn.

Våre fokusområder

Mer bærekraftige produkter

Vi har et mål om å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. Det er derfor viktig for oss å samarbeid med gartnere som også har fokus på miljø, slik at vi kan selge mer miljøvennlige produkter som f.eks roser, tulipaner, orkidéer og azalea. Vi selger en bit av naturen, og det gjør at vi har et ekstra stort ansvar for å ta vare på den. 

Bilde uten navn
Tiltak på miljø

Redusere bruken av plast

Vi jobber aktivt med å benytte mer miljøvennlig emballasje og redusere bruk av unødvendig innpakning og emballasje. Som innpakning har Mester Grønn alltid brukt 100 % resirkulert avis uten trykk.

Hele kjeden er Miljøfyrtårn-sertifisert

Hele vår virksomhet er Miljøfyrtårnsertifisert. Det vil si hovedkontoret, logistikkvirksomhet og samtlige butikker. Dette innebærer at vi har forpliktet oss til å heve miljøprestasjonen gjennom å gjennomføre tiltak for å skape en mer bærekraftig drift og godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Miljøfyrtårnsertifiseringen er vår dokumentasjon for vår miljøinnsats.

Bilde uten navn
Hva har vi fått til så langt