Slik jobber vi med mennesker

Kategori

Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig forvaltning og utvikling av klima, miljø, mennesker og samfunn. Vi jobber for at våre ansatte og underleverandører skal ha anstendige arbeidsvilkår og en meningsfylt arbeidshverdag.

Våre fokusområder

Vi jobber for at våre ansatte og underleverandører skal ha anstendige arbeidsvilkår og en meningsfylt arbeidshverdag.

Hva har vi fått til så langt