Miljøvennlig transport med biodisel

Vi benytter kun fornybar biodiesel

Sommeren 2017 gikk Mester Grønn over fra vanlig diesel til fornybar biodiesel på alle lastebiler og personbiler. Dette vil redusere klimagassutslippet knyttet til selskapets transport med om lag 65 %.

Mester Grønn har et mål om å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. Derfor gikk vi over fra vanlig diesel til fornybar biodiesel på alle våre lastebiler og personbiler sommeren 2017. Nå frakter vi alle blomstene med biler som går på grønt biodrivstoff.

Bilde uten navn

Sjåførene fyller biodiesel på lastebilen for utkjøring av blomster til 119 blomsterbutikker landet over.

Miljøvennlig transport

Mester Grønn bruker kun ECO1 2G Polar fornybar diesel i alle våre lastebiler og personbiler, levert av ECO1. Drivstoffet er produsert av biomasse og er en fornybar energikilde. Det er CO2-nøytralt og tilfører ikke ny CO2 til atmosfæren. I tillegg reduserer det lokale utslipp i stor grad. Du kan lese mer om drivstoffet på www.eco-1.no

Mester Grønn lastebil

Alle våre lastebilder kjører på fornybar biodiesel.

Reduserer utslippene med 65 prosent

Dette er et steg på veien mot en verdikjede med så lave utslipp som mulig. Målet vårt er å ha nullutslipp i lastebiltransporten. Biodiesel koster mer enn vanlig fossil diesel, men vi mener at det er verdt det. Dette vil redusere klimagassutslippet knyttet til selskapets transport med om lag 65 %. Vi får både renere transport, og et teknisk bedre drivstoff.

Mange vil nå nyte godt av at vi går over til biodiesel. Det gjelder spesielt kjøpesentre, bedriftens sjåfører og personer som bor i nærheten av der hvor lastebilene henter og bringer blomster. Særlig på vinterstid, når det er kaldt, må lastebilene stå med motoren i gang når de henter og leverer blomster. Dermed blir det nødvendigvis en del eksosutslipp i nærheten av bilene. Den eksosen som kommer fra bilene nå, når vi har gått over til biodiesel, er omtrent luktfri og langt mer miljøvennlig enn vanlig diesel. Så dette er en gave både til våre ansatte og til våre kunder.

Vi anbefaler å lese