Logg inn
eller
Registrer deg
Ved å opprette en konto hos oss vil du enklere kunne gjennomføre fremtidige kjøp, gi en raskere utsjekk i kassen og få full ordrehistorikk over alle bestillinger.
0 0,-

Vi er opptatt av bærekraftig utvikling

Mester Grønn er et firma som har fokus på etikk og miljø. Dette skal vi praktiserer overfor hverandre, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Miljøfyrtårnsertifisert

Hele Mester Grønns virksomhet er Miljøfyrtårnsertifisert. Det vil si hovedkontor, logistikkvirksomhet og samtlige butikker. Dette innebærer at vi har forpliktet oss til å heve miljøprestasjonen gjennom å gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Miljøfyrtårnsertifiseringen er vår dokumentasjon for vår miljøinnsats.

Miljøvennlig transport

Mester Grønn bruker kun ECO1 2G Polar fornybar diesel i alle være lastebiler, personbiler og servicebiler, levert av ECO1. Drivstoffet er produsert av biomasse og er en fornybar energikilde. Det er CO2-nøytralt og tilfører ikke ny CO2 til atmosfæren. I tillegg reduserer det lokale utslipp i stor grad. Du kan lese mer om drivstoffet på www.eco-1.no

Mer miljøvennlige roser

Miljøgevinsten er stor når vi kjøper våre roser fra de beste farmene i Kenya og Etiopia. Med effektiv transport, meget gunstig klima og nesten dobbelt så stor avling pr kvadratmeter som europeisk produksjon, er roser fra disse landene betydelig mer klimavennlig enn vår egen drivhusproduksjon. En studie fra Universitetet i Ås viser at utslippene av CO2 til atmosfæren er 60 % lavere i disse landene enn ved tradisjonell norsk drivhusproduksjon. Dette inkluderer også alle utslippene ved transport til Norge.

Alle våre Afrikanske roser kommer fra Fairtrade-sertifiserte gartnere som har strenge krav om redusert sprøytemiddelbruk, rensing av utslippsvann og tiltak mot jorderosjon.

Les mer om Fairtrade her.

Miljøvennlige tulipaner

Vi sørger for at våre tulipaner har kortest mulig vei fra gartner til deg. Dette sparer energi og gir deg som kunde duggfriske tulipaner. Tulipanene produseres på J. Karlsens Gartneri, uten utslipp av ny CO2 til atmosfæren. Veksthusene er oppvarmet på biovarme som produseres av returflis. Blader og løk blir kompostert og går tilbake til kretsløpet i naturen.

Les mer om J. Karlsen Gartneri her.

Mer miljøvennlig emballasje

Mester Grønn jobber aktivt med å benytte miljøvennlig emballasje og redusere bruk av unødvendig innpakning og emballasje. Som innpakning har Mester Grønn alltid brukt 100 % resirkulert avis uten trykk. Vi bruker også gjenbruksseil rundt våre blomstercontainere for å beskytte blomstene under transport. Dette reduserer bruk av svøpeplast drastisk.

Gjenbrukbare handlenett

Mester Grønn var en av de første kjedene som tilbød gjenbrukbare handlenett til sine kunder. Ved å bruke handlenettet flere ganger, kan kundene redusere bruken av plastposer.

Grønt Punkt medlem

Mester Grønn er medlem i Grønt Punkt Norge, en ordning som bidrar til å finansiere innsamlings- og gjenvinningsordningene i Norge.

Les mer om Grønt Punkt her.

Avfallshåndtering

I våre butikker har vi tilrettelagt for kildesortering, og våre ansatte sorterer organisk avfall, papir, plast og restavfall. På kjøpesentrene benytter vi miljøstasjoner som tar imot disse avfallstypene.  På hovedkontoret kildesorteres 80 % av alt avfall.

Energiforbruk

På hovedkontoret har vi investert i ny bygningsmasse med et mer miljøvennlig klimastyringssystem. Varmepumper bruker energi fra kjølerom til oppvarming av terminal. Strømforbruket er betydelig redusert, særlig i den kalde årstiden.

Hei og velkommen til oss

800 80 111
Åpningstider:
Mandag - fredag 08.00 - 20.00
Lørdager 09.00 - 15.00