Sånn jobber vi med bærekraft

Vi som lever av naturen, har et ekstra ansvar for å beskytte og ta vare på den. Derfor har vi satt oss ambisiøse mål og ønsker å være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig forvaltning og utvikling av klima, miljø, mennesker og samfunn.

Hva har vi fått til så langt

Vanlige spørsmål og svar

Det er en myte at kortreist alltid er best. Mester Grønn kjøper alle våre roser fra Afrika, og i all hovedsak fra Fairtrade-sertifiserte farmer i Kenya. Flere studier viser at blomster som produseres utendørs i land med varmt klima trenger langt mindre energi sammenlignet med blomster produsert i veksthus i Europa. Årsaken er at drivhusene i Afrika er drevet av naturlig solvarme, fremfor veksthus i Europa, som varmes opp av ikke-fornybar energi.

Vårt klimautlsippsregnskap som er basert på GHG-protokollen og kvalitetssikret av Cemasys, viser at en rosebunt fra Afrika har et Co2-utslipp på ca. 2,8 kg Co2. Tilsvarende for europeisk produksjon er om lag 37 kg. Co2 per bunt. Dette medregnet transport. Vi velger også å klimakompensere utslipp fra flyfrakt fullt ut, gjennom støtte til planting av Mangroveskog gjennom Thor Heyerdahl Climate Park. 

Vi i Mester Grønn jobber aktivt med redusere bruken av sprøytemidler i våre produkter. Svært mange av våre planter er derfor bievennlige. Blomster, planter, løk og frø som bærer merket «bievennlig» både tiltrekker seg bier og har pollen/nektar som biene trenger. Vi garanterer at blomster kjøpt hos oss som er merket bievennlig, er produsert på en slik måte at de ikke er skadelige for bier og andre pollinerende insekter. Så se etter «bievennlig» symbolet neste gang du handler blomster hos oss. Du kan lese mer om vår bievennlige blomster her.