Logg inn
eller
Registrer deg
Ved å opprette en konto hos oss vil du enklere kunne gjennomføre fremtidige kjøp, gi en raskere utsjekk i kassen og få full ordrehistorikk over alle bestillinger.
0 0,-

Samfunnsansvar

Mester Grønn er et firma som har fokus på etikk og miljø. Dette skal vi praktisere overfor hverandre, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi skal bidra til samhandling med utviklingsland på en måte som skaper stolthet, bærekraftig utvikling og engasjement hos de involverte parter. Dette gjør vi bl.a. gjennom vårt medlemskap i Initiativ for Etisk Handel (IEH), og gjennom å selge Faritrade-merkede roser.

Mester Grønn har som mål at alle våre produkter skal produseres i henhold til etiske, humanistiske og miljømessige internasjonale standarder. Vi ønsker også å gi et direkte bidrag til samfunnets vanskeligstilte, og har gjennom mange år gitt overskuddet fra posesalget til Frelsesarmeen.

Hei og velkommen til oss

800 80 111
Åpningstider:
Mandag - fredag 08.00 - 20.00
Lørdager 09.00 - 15.00