Fairtrade roser fra Mester Grønn

Vi har fokus på samfunnsansvar

Mester Grønn har fokus på etikk og miljø. Dette praktiserer vi overfor hverandre, kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi selger Fairtrade-merkede roser

Vi skal bidra til samhandling med utviklingsland på en måte som skaper stolthet, bærekraftig utvikling og engasjement hos de involverte parter. Dette gjør vi bl.a. gjennom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge, og gjennom å selge Faritrade-merkede roser.

Vi støtter vanskeligstilte med ca 1 million i året

Mester Grønn har som mål at alle våre produkter skal produseres i henhold til etiske, humanistiske og miljømessige internasjonale standarder. Vi ønsker også å gi et direkte bidrag til samfunnets vanskeligstilte, og har gjennom mange år gitt overskuddet fra salget av bæreposer til Frelsesarmeen.

Våre fokusområder